UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,995,348 (Hôm nay: 175 online: 23) Toàn huyện: 168,853,489 (Hôm nay: 249 online: 146) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Đoàn Thượng - Gia Lộc 63681146534086005006700696811966010816.17
2 Tiểu học Đồng Quang - Gia Lộc 614711111822525415000617211153322515.35
3 Tiểu học Đức Xương - Gia Lộc 4721748318837741180470054958663658315.18
4 Tiểu học Gia Hoà - Gia Lộc 563610520809200563610520809213.08
5 Tiểu học Gia Tân - Gia Lộc 614914942698514305000616314973198514.37
6 Tiểu học Gia Lương - Gia Lộc 34705581633826952186363739610349748.58
7 Tiểu học Gia Khánh - Gia Lộc 73231323068405384268310786113657515014.83
8 Tiểu học Gia Xuyên - Gia Lộc 6757115310446730074871153104469.47
9 Tiểu học Hoàng Diệu - Gia Lộc 882516736010000882516736010014.21
10 Tiểu học Hồng Hưng - Gia Lộc 709712217280000709712217280011.6
11 Tiểu học Lê Lợi - Gia Lộc 65001012643233555711400685510697572312.53
12 Tiểu học Nhật Tân - Gia Lộc 59921018172002382875400623010469260020.49
13 Tiểu học Phạm Trấn - Gia Lộc 44521645098807086370000516017087988011.7
14 Tiểu học Phương Hưng - Gia Lộc 4970108709500901823000506011053250018.6
15 Tiểu học Gia Lộc - Gia Lộc 1392817693380500139281769338059.86
16 Tiểu học Tân Tiến - Gia Lộc 42266932913888184200043147117113812.43
17 Tiểu học Trùng Khánh - Gia Lộc 5021901586350050219015863516.2
18 Tiểu học Toàn Thắng - Gia Lộc 564510043564772057171004356479.64
19 Tiểu học Thống Nhất - Gia Lộc 563884514865439310005681854458657.7
20 Tiểu học Thống Kênh - Gia Lộc 55591116744000055591116744009.41
21 THCS Đoàn Thượng - Gia Lộc 485798818648145116365100630811518374819.59
22 THCS Đồng Quang - Gia Lộc 47521099025433607719100511211762164316.49
23 THCS Đức Xương - Gia Lộc 428989267110568856490048579783201019.27
24 THCS Gia Hoà - Gia Lộc 342678564750113214100035398070575011.72
25 THCS Gia Tân - Gia Lộc 4094104028087912078000418510610608719.56
26 THCS Gia Lương - Gia Lộc 283958058800313595200031526401080013.59
27 THCS Gia Khánh - Gia Lộc 445983215300204409100046638730630012.74
28 THCS Gia Xuyên - Gia Lộc 52331073290870052331073290879.55
29 THCS Hoàng Diệu - Gia Lộc 413783678400305592450044428960290011.85
30 THCS Hồng Hưng - Gia Lộc 492397745450177222357400669512010285016.57
31 THCS Lê Lợi - Gia Lộc 431256038545605571781849176175636313.51
32 THCS Liên Hồng - Gia Lộc 51968767438513626470005332903213857.74
33 THCS Nhật Tân - Gia Lộc 342866327400434739850038627372590021.46
34 THCS Phạm Trấn - Gia Lộc 299254837193452765500034446249219312.3
35 THCS Quang Minh - Gia Lộc 83291867721006989057000902719582910023.51
36 THCS Phương Hưng - Gia Lộc 46391105392003694361000500811490020030.35
37 THCS thị trấn Gia Lộc - Gia Lộc 1541340998297229153410001570441532397218.5
38 THCS Tân Tiến - Gia Lộc 356478416750176367800037408209475020.11
39 THCS Trùng Khánh - Gia Lộc 396896145400274282200042429896740026.35
40 THCS Toàn Thắng - Gia Lộc 43489735630088812205000523610956130013.19
41 THCS Thống Nhất - Gia Lộc 3852129633400395554980042471351832008.33
42 THCS Thống Kênh - Gia Lộc 4326102932800146015286200578611821900017.02
43 THCS Yết Kiêu - Gia Lộc 583010814455014245244000725411338855016.83
44 THCS Lê Thanh Nghị - Gia Lộc 5825162865180106914026600689417689178012.93
Đăng nhập