UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,403,245 (Hôm nay: 564 online: 23) Toàn huyện: 169,035,548 (Hôm nay: 694 online: 163) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Đoàn Thượng - Gia Lộc 68541283424086005006700745413334910817.29
2 Tiểu học Đồng Quang - Gia Lộc 649911546732525415000652411588232516.23
3 Tiểu học Đức Xương - Gia Lộc 54349130988377411804700620810311458317.15
4 Tiểu học Gia Hoà - Gia Lộc 627512172044200627512172044214.56
5 Tiểu học Gia Tân - Gia Lộc 715117696348514305000716517726848516.7
6 Tiểu học Gia Lương - Gia Lộc 37606269133826952186364029679099749.24
7 Tiểu học Gia Khánh - Gia Lộc 85111563105405384268310904916057885017.07
8 Tiểu học Gia Xuyên - Gia Lộc 7099123968446730078291239684469.9
9 Tiểu học Hoàng Diệu - Gia Lộc 10012196742000001001219674200016.12
10 Tiểu học Hồng Hưng - Gia Lộc 742213356600000742213356600012.13
11 Tiểu học Lê Lợi - Gia Lộc 68341035763233555711400718910928772313.14
12 Tiểu học Nhật Tân - Gia Lộc 64361127667002382875400667411564210021.95
13 Tiểu học Phạm Trấn - Gia Lộc 48641742548807086370000557218062488012.63
14 Tiểu học Phương Hưng - Gia Lộc 5391117005500901823000548111882850020.15
15 Tiểu học Gia Lộc - Gia Lộc 15078201154805001507820115480510.67
16 Tiểu học Tân Tiến - Gia Lộc 47097711213888184200047977895413813.82
17 Tiểu học Trùng Khánh - Gia Lộc 581511069423500581511069423518.76
18 Tiểu học Toàn Thắng - Gia Lộc 6510112043847720658211204384711.1
19 Tiểu học Thống Nhất - Gia Lộc 602493180865439310006067941118658.22
20 Tiểu học Thống Kênh - Gia Lộc 703614276830000703614276830011.91
21 THCS Đoàn Thượng - Gia Lộc 5317111547548145116365100676812791264821.02
22 THCS Đồng Quang - Gia Lộc 43801123142433607719100474012003334315.29
23 THCS Đức Xương - Gia Lộc 4497933181105688564900506510188301020.1
24 THCS Gia Hoà - Gia Lộc 433196145800117219700044489834280014.73
25 THCS Gia Tân - Gia Lộc 4309106982169912078000440010906016920.56
26 THCS Gia Lương - Gia Lộc 260357620200313595200029166357220012.57
27 THCS Gia Khánh - Gia Lộc 467489663600204409100048789375460013.33
28 THCS Gia Xuyên - Gia Lộc 54111114800870054111114800879.87
29 THCS Hoàng Diệu - Gia Lộc 4784960633003055924500508910198780013.57
30 THCS Hồng Hưng - Gia Lộc 5827119505850177222357400759914186325018.81
31 THCS Lê Lợi - Gia Lộc 424763918095605571781848526963591313.33
32 THCS Liên Hồng - Gia Lộc 53859235038513626470005521949973858.01
33 THCS Nhật Tân - Gia Lộc 364274842000434739850040768224050022.64
34 THCS Phạm Trấn - Gia Lộc 314158093893452765500035936574889312.83
35 THCS Quang Minh - Gia Lộc 88652031281306989057000956321218513024.9
36 THCS Phương Hưng - Gia Lộc 46391105392003694361000500811490020030.35
37 THCS thị trấn Gia Lộc - Gia Lộc 1595042285137229153410001624142819237219.13
38 THCS Tân Tiến - Gia Lộc 374283520450176367800039188719845021.06
39 THCS Trùng Khánh - Gia Lộc 4019999660002742822000429310278800026.66
40 THCS Toàn Thắng - Gia Lộc 478610564930088812205000567411785430014.29
41 THCS Thống Nhất - Gia Lộc 4118135064400395554980045131406142008.85
42 THCS Thống Kênh - Gia Lộc 4853111995100146015286200631312728130018.57
43 THCS Yết Kiêu - Gia Lộc 551611458565014245244000694011982965016.1
44 THCS Lê Thanh Nghị - Gia Lộc 6815219359895106914026600788423338649514.79
Đăng nhập