UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,373,092 (Hôm nay: 930 online: 33) Toàn huyện: 167,772,435 (Hôm nay: 2,581 online: 326) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Đoàn Thượng - Gia Lộc 61261096984086005006700672611470510815.61
2 Tiểu học Đồng Quang - Gia Lộc 564410386172525415000566910427672514.1
3 Tiểu học Đức Xương - Gia Lộc 4308703978837741180470050828220258314.04
4 Tiểu học Gia Hoà - Gia Lộc 527810008979200527810008979212.25
5 Tiểu học Gia Tân - Gia Lộc 6362142668385922062500645414473088515.04
6 Tiểu học Gia Lương - Gia Lộc 32535070333826952186363522559219748.08
7 Tiểu học Gia Khánh - Gia Lộc 18563207804065156250342507377030744.73
8 Tiểu học Gia Xuyên - Gia Lộc 6464109177446730071941091774469.09
9 Tiểu học Hoàng Diệu - Gia Lộc 777914710940000777914710940012.53
10 Tiểu học Hồng Hưng - Gia Lộc 661811628380000661811628380010.81
11 Tiểu học Lê Lợi - Gia Lộc 6341990473233555711400669610475872312.24
12 Tiểu học Nhật Tân - Gia Lộc 480380337700238287540050418321310016.58
13 Tiểu học Phạm Trấn - Gia Lộc 40201532954807086370000472815966548010.72
14 Tiểu học Phương Hưng - Gia Lộc 4754105242700901823000484410706570017.81
15 Tiểu học Gia Lộc - Gia Lộc 1301615183180500130161518318059.21
16 Tiểu học Tân Tiến - Gia Lộc 38976360153888184200039856544353811.48
17 Tiểu học Trùng Khánh - Gia Lộc 4376773141350043767731413514.12
18 Tiểu học Toàn Thắng - Gia Lộc 4776870821477204848870821478.18
19 Tiểu học Thống Nhất - Gia Lộc 549882645865439310005541835768657.51
20 Tiểu học Thống Kênh - Gia Lộc 354450342500003544503425006
21 THCS Đoàn Thượng - Gia Lộc 465093791648145116365100610111015674818.95
22 THCS Đồng Quang - Gia Lộc 47521099025433607719100511211762164316.49
23 THCS Đức Xương - Gia Lộc 3636658756107040850037066628411014.71
24 THCS Gia Hoà - Gia Lộc 342678564750113214100035398070575011.72
25 THCS Gia Tân - Gia Lộc 4037101904338912078000412810398233819.29
26 THCS Gia Lương - Gia Lộc 283958058800313595200031526401080013.59
27 THCS Gia Khánh - Gia Lộc 430871771900204409100045127586290012.33
28 THCS Gia Xuyên - Gia Lộc 52331073290870052331073290879.55
29 THCS Hoàng Diệu - Gia Lộc 405878295900305592450043638422040011.63
30 THCS Hồng Hưng - Gia Lộc 492397745450177222357400669512010285016.57
31 THCS Lê Lợi - Gia Lộc 424950838827605571781848545655664513.34
32 THCS Liên Hồng - Gia Lộc 50508465838513626470005186873053857.53
33 THCS Nhật Tân - Gia Lộc 330063239500434739850037347063800020.74
34 THCS Phạm Trấn - Gia Lộc 304554622393452765500034976227739312.49
35 THCS Quang Minh - Gia Lộc 80111765094006989057000870918556640022.68
36 THCS Phương Hưng - Gia Lộc 53211237364003694361000569012809740034.48
37 THCS thị trấn Gia Lộc - Gia Lộc 1031525037267229153410001060625571367212.49
38 THCS Tân Tiến - Gia Lộc 356478416750176367800037408209475020.11
39 THCS Trùng Khánh - Gia Lộc 389093616400274282200041649643840025.86
40 THCS Toàn Thắng - Gia Lộc 39858908830088812205000487310129330012.27
41 THCS Thống Nhất - Gia Lộc 3581104336000395554980039761098858007.8
42 THCS Thống Kênh - Gia Lộc 4315102006700142714896400574211690310016.89
43 THCS Yết Kiêu - Gia Lộc 4904770503501424524400063288229435014.68
44 THCS Lê Thanh Nghị - Gia Lộc 5944158663780106914026600701317269038013.16
Đăng nhập