UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,403,339 (Hôm nay: 645 online: 16) Toàn huyện: 169,035,548 (Hôm nay: 728 online: 154) Đăng nhập
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
STTTên đềTình trạngĐối tượngMônNgười ra đềĐơn vịThời gian làm bàiSố lần xem
1 trắc nghiệm môn Toán lớp 1 Đã hết giờ Lớp 1ToánVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 20 giờ 50 phút ngày 24/03/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 24/03/20201
2 Bài kiểm tra môn Toán lần 1 Đã hết giờ Lớp 1ToánĐỗ Văn HiếuTH Trùng KhánhTừ 18 giờ 0 phút ngày 25/03/2020 đến 23 giờ 0 phút ngày 27/03/20204
3 Bài kiểm tra 15 phút (chương I- Lí 9; năm học: 2019-2020) Đã hết giờ Lớp 9Vật líVũ Thị NhiênTHCS Liên HồngTừ 9 giờ 0 phút ngày 30/03/2020 đến 9 giờ 15 phút ngày 30/03/20201
4 đề kiểm tra 15' tiết 50 hình 9 Đã hết giờ Lớp 9ToánPhạm Thị Hải GiangTHCS Liên HồngTừ 16 giờ 25 phút ngày 30/03/2020 đến 16 giờ 25 phút ngày 30/03/20201
5 Bài kiểm tra Tiếng Việt lớp 5 (Bài số 1) Đã hết giờ Lớp 5Tiếng ViệtAdminTH Gia TânTừ 20 giờ 0 phút ngày 30/03/2020 đến 20 giờ 55 phút ngày 30/03/20201
6 Bài kiểm tra Toán lớp 4 (Bài số 1) Đã hết giờ Lớp 4ToánAdminTH Gia TânTừ 20 giờ 30 phút ngày 30/03/2020 đến 21 giờ 20 phút ngày 30/03/20201
7 Bài kiểm tra môn Tiếng Việt (bài số 1) - Lớp 1 Đã hết giờ Lớp 1Tiếng ViệtVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 27/03/2020 đến 7 giờ 0 phút ngày 31/03/20201
8 Bài kiểm tra môn Toán (bài số 1) - Lớp 1 Đã hết giờ Lớp 1ToánVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 6 giờ 0 phút ngày 27/03/2020 đến 7 giờ 0 phút ngày 31/03/20201
9 Bài kiểm tra môn Toán (bài số 1) - Lớp 2 Đã hết giờ Lớp 2ToánVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 27/03/2020 đến 7 giờ 0 phút ngày 31/03/20201
10 Bài kiểm tra môn Toán (bài số 1) - Lớp 3 Đã hết giờ Lớp 3ToánVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 28/03/2020 đến 7 giờ 0 phút ngày 31/03/20201
11 Bài kiểm tra môn Toán (bài số 1) - Lớp 5 Đã hết giờ Lớp 5ToánVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 27/03/2020 đến 7 giờ 0 phút ngày 31/03/20201
12 Bài kiểm tra môn Tiếng Việt (bài số 1) - Lớp 5 Đã hết giờ Lớp 5Tiếng ViệtVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 27/03/2020 đến 20 giờ 0 phút ngày 31/03/20201
13 Bài kiểm tra môn Tiếng Việt (bài số 1) - Lớp 2 Đã hết giờ Lớp 2Tiếng ViệtVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 28/03/2020 đến 7 giờ 0 phút ngày 01/04/20201
14 Bài kiểm tra môn Tiếng Việt (bài số 1) - Lớp 3 Đã hết giờ Lớp 3Tiếng ViệtVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 28/03/2020 đến 7 giờ 0 phút ngày 01/04/20204
15 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA 7 (30297512$0017) Đã hết giờ Lớp 7Địa líNguyễn Thị Hằng ATHCS Liên HồngTừ 7 giờ 30 phút ngày 01/04/2020 đến 7 giờ 45 phút ngày 01/04/20201
16 Đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1 Đã hết giờ Lớp 1Tiếng ViệtĐoàn Thị VânTH Gia TânTừ 20 giờ 0 phút ngày 01/04/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 01/04/20202
17 Đề kiểm tra Toán số 2 - khối 4 Đã hết giờ Lớp 4ToánNguyễn Thị DungTH Gia TânTừ 20 giờ 0 phút ngày 01/04/2020 đến 22 giờ 30 phút ngày 01/04/20201
18 Đề kiểm tra toán lớp 5 ( bài 2) Đã hết giờ Lớp 5ToánĐoàn Thị Thu NgaTH Gia TânTừ 20 giờ 0 phút ngày 02/04/2020 đến 23 giờ 0 phút ngày 02/04/20201
19 Bài kiểm tra môn Toán (bài số 2) - Lớp 5 Đã hết giờ Lớp 5ToánVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 27/03/2020 đến 7 giờ 0 phút ngày 03/04/20201
20 Bài kiểm tra môn Toán (bài số 2) - Lớp 1 Đã hết giờ Lớp 1ToánVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 8 giờ 0 phút ngày 28/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 03/04/20201
21 Bài kiểm tra môn Tiếng Anh (bài số 1) - Lớp 1 Đã hết giờ Lớp 1Tiếng AnhVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 30/03/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 03/04/20201
22 Bài kiểm tra môn Tiếng Anh (bài số 1) - Lớp 1 Đã hết giờ Lớp 1Tiếng AnhVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 30/03/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 03/04/20201
23 Bài kiểm tra môn Tiếng Anh (bài số 1) - Lớp 1 Đã hết giờ Lớp 1Tiếng AnhVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 30/03/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 03/04/20201
24 Bài kiểm tra môn Tiếng Anh (bài số 1) - Lớp 1 Đã hết giờ Lớp 1Tiếng AnhVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 30/03/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 03/04/20201
25 Bài kiểm tra môn Tiếng Anh (bài số 1) - Lớp 1 Đã hết giờ Lớp 1Tiếng AnhVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 30/03/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 03/04/20201
26 Bài kiểm tra môn Tiếng Anh (bài số 1) - Lớp 1 Đã hết giờ Lớp 1Tiếng AnhVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 30/03/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 03/04/20201
27 Bài kiểm tra Toán lớp3 (Bài số 1) Đã hết giờ Lớp 3ToánAdminTH Gia TânTừ 7 giờ 0 phút ngày 01/04/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 03/04/20201
28 Bài kiểm tra Toán lớp1 (Bài số 1) Đã hết giờ Lớp 1ToánAdminTH Gia TânTừ 20 giờ 0 phút ngày 03/04/2020 đến 22 giờ 40 phút ngày 03/04/20201
29 Bài kiểm tra môn Toán (bài số 1) - Lớp 4 Đã hết giờ Lớp 4ToánVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 27/03/2020 đến 7 giờ 0 phút ngày 04/04/20201
30 Bài kiểm tra môn Toán (bài số 1) - Lớp 4 Đã hết giờ Lớp 4ToánVũ Thị ChuếTH Gia HoàTừ 7 giờ 0 phút ngày 27/03/2020 đến 7 giờ 0 phút ngày 04/04/20201
12345678
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập