UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,373,143 (Hôm nay: 974 online: 67) Toàn huyện: 167,772,435 (Hôm nay: 2,623 online: 319) Đăng nhập

Căn cứ công văn số 733/SGDĐT-GDTrH, ngày 23/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH cấp tỉnh dành cho học sinh THCS năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi NCKHKT dành cho học sinh trung học huyện Gia Lộc, năm học 2019 - 2020:

1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 năm học 2019-2020.

2. Nội dung thi: Là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi.

Dự án có thể do 01 học sinh (dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 02 học sinh (dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ tham gia 01 dự án. Mỗi dự án chỉ có 01 giáo viên (đang công tác tại cơ sở giáo dục trung học có học sinh dự thi) bảo trợ, mỗi giáo viên bảo trợ tối đa 02 dự án của học sinh trong cùng thời gian.  Giáo viên do thủ trưởng cơ sở giáo dục có học sinh dự thi quyết định đề cử. Người bảo trợ phải ký phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu. Người bảo trợ đồng thời là người hướng dẫn khoa học. Ngoài người bảo trợ do thủ trưởng cơ sở giáo dục cử, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành. Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học đó. Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan đó.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức và cách thức tiến hành.

- Ngày 24/9/2019, các trường THCS có dự án tham gia nộp 01 bộ hồ sơ về Phòng GD&ĐT.

- Ngày 25, 26/9/2019, Ban giám khảo cuộc thi sẽ chấm các hồ sơ dự án của các trường THCS.

 - Ngày 27/9/2019 tại nhà Đa năng- Trường THCS Lê Thanh Nghị từ 13h30p Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức chấm sơ khảo các dự án của các đơn vị tham gia trưng bày.

- Mỗi một đơn vị tham gia cử đủ số người tham gia các dự án dự thi và tối thiểu 01 cán bộ quản lý.

- Mỗi một dự án được tiến hành dự thi như sau:

+ Các trường trưng bày dự án dự thi

+ 01 hoặc 02 học sinh báo cáo tóm tắt dự án trong vòng 5 phút và trả lời các câu hỏi có liên quan của Ban giáo khảo trong vòng 05 phút.

+ Ban giám khảo thuộc các lĩnh vực được phân công cho điểm độc lập sau đó cộng tổng chia trung bình.

Phòng GD&ĐT sẽ chọn 06 dự án theo số điểm từ cao xuống thấp để đăng ký tham gia dự thi cấp tỉnh.

TT

Tên dự án

Trường THCS

Tác giả 1

Tác giả 2

01

Tủ thí nghiệm đa năng - giải pháp an toàn trong dạy và học môn Hoá học ở các trường phổ thông

Gia Khánh

Vũ Minh Quân

Nguyễn Thị Thu

02

Máy chăm sóc cỏ đa năng

Lê Thanh Nghị

Phạm Ngọc Minh

Lê Xuân Hoàn

03

Mô hình thùng rác tự động thông minh

Quang Minh

Phạm Văn Đức Minh

Phạm Thị Thanh Hảo

04

Mô hình WC 4.0

Toàn Thắng

Đỗ Thị Thanh Hương

Hà Thị Ngọc Quyên

05

Nước rửa chén bát sinh học

Liên Hồng

Phạm Tiến Đạt

Phạm Văn Hải Nam

06

Xe thu gom và phân loại rác không sử dụng động cơ

Đức Xương

Phạm Thị Tú Chinh

Vũ Thu Hiền

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập