UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,373,135 (Hôm nay: 967 online: 63) Toàn huyện: 167,772,435 (Hôm nay: 2,609 online: 325) Đăng nhập

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS với mục đích:

  - Thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS; phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của toàn ngành.

  - Tạo điều kiện để giáo viên và CBQLGD thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần triển khai tốt các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo.

  - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, nhất là đội ngũ giáo viên giỏi, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

  - Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua các cá nhân, đơn vị, là căn cứ để xem xét thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.

          Hội thi GVG cấp THCS huyện Gia Lộc năm học 2019-2020 được tổ chức ở 4 bộ môn: Vật lý, Địa lý, Toán, Ngữ văn.

          Giáo viên tham gia hội thi là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy 04 môn thi tại các trường THCS trong huyện năm học 2019-2020, đảm bảo các yêu cầu:

+ Có giấy chứng nhận đạt giáo viên giỏi cấp trường 2 lần kể từ năm học 2015 - 2016 đến 2019-2020;

          + Có trình độ về Tin học: biết soạn thảo văn bản, soạn bài trên máy tính theo chương trình M.S-Word tại nhà trường.

          + Được trường chọn cử tham dự Hội thi cấp huyện.

Mỗi giáo viên phải tham gia đủ 3 nội dung:

1.1. Có sáng kiến, kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được công nhận (kể từ năm học 2015 - 2016) đến nay;

1.2. Thi viết bài kiểm tra năng lực: Hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành; kiến thức, kỹ năng, thực hành về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của môn học, cấp học mà giáo viên giảng dạy; 

1.3. Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi (trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bắt thăm). Nội dung tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

  - Bài kiểm tra năng lực chấm điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 90 phút, hình thức tự luận.

  - Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá giờ dạy của Sở Giáo dục và Đào tạo theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Mỗi bài thi giảng được các giám khảo chấm điểm độc lập bằng phiếu kín.

  Điểm của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp có sự chênh lệch quá 2 điểm so với điểm trung bình của các giám khảo thì Trưởng ban giám khảo, Trưởng ban tổ chức Hội thi xem xét quyết định. Kết quả đánh giá, xếp giải cho giáo viên dự thi là điểm tổng của bài thi năng lực và các bài thi giảng.

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, được cấp giấy chứng nhận phải đạt các yêu cầu sau:

  - Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

  - Các bài thi giảng đạt loại Khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại Giỏi.

* Số GV tham gia dự thi.

Hội thi năm nay có 70 giáo viên đủ điều kiện dự thi. Trong đó: THCS Hoàng Diệu chưa đủ GV tham gia dự thi, THCS Hồng Hưng có 01 GV không đủ điều kiện tham gia KTNL.  THCS Quang Minh có 01 GV nghỉ - có lý do trước kỳ thi KTNL, còn lại 68 GV tham gia thi 3 nội dung. Gồm:

Môn Toán 19 GV, Vật lý 15 GV, Ngữ văn 20 GV, Địa lý 14 GV.

Giáo viên THCS nhiều tuổi nhất tham gia Hội thi là 47 tuổi, trẻ nhất là 23 tuổi.

Số giáo viên nữ là 54/68 chiếm 79,4%, nam là: 24/68 chiếm 20,6%.  

Tổng số trường THCS có giáo viên tham dự hội thi: 22/22 trường, trong đó:

Trường có 2 GV tham gia dự thi: THCS Phương Hưng, Trùng Khánh, Gia Lương.

Trường có 4 GV tham gia dự thi:  THCS Toàn Thắng, Lê Thanh Nghị, Thị trấn Gia Lộc.

Còn lại các trường có 03 GV tham gia dự thi.

* Nội dung báo cáo kết quả sáng kiến kinh nghiệm

          Số giáo viên có SK đã được công nhận cấp huyện những năm học trước theo quy định là: 31 SK. 37 giáo viên còn lại đã nộp SK về Ban tổ chức Hội thi.

          Ngày 15/11/2019, Ban giám khảo Hội thi đã tổ chức chấm SK theo quy định. SK của giáo viên tham gia dự thi năm nay đã cơ bản bám sát những vấn đề mới, có ý nghĩa góp phần thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiếm tra, đánh giá, tích hợp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh gắn với đặc trưng môn học, kiểu bài, loại bài, dạy học gắn với di sản, rèn kỹ năng cho học sinh, …

Nhiều SK đã xác định và giải quyết vấn đề mới như đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, dạy học theo chủ đề,…một cách khá thấu đáo, phân tích được thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của thực trạng, đề xuất những kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị khá hợp lý, có sức thuyết phục, có tính khả thi, nếu áp dụng có thể góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn.

          Tuy nhiên vẫn còn có SK quá sơ sài, hình thức, chiếu lệ, chưa đảm bảo yêu cầu về kết cấu cũng như những kiến giải của một SK, hoặc đặt vấn đề quá rộng, quá lớn nên giải quyết không triệt để, khó có thể áp dụng được rộng rãi trong thực tế. 

          Kết quả cụ thể là: SK đạt từ 6 điểm trở lên: 30/31, đạt 96.77%.

          Số SK dưới điểm 6 là: 01.

          Sau nội dung thứ nhất: số giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thứ hai là: 68.

          * Nội dung thi kiểm tra năng lực 

          13h30p ngày 25/11/2019, sau lễ khai mạc Hội thi tại Hội trường UBND thị trấn Gia Lộc, 68 giáo viên đã làm bài thi kiểm tra năng lực bằng hình thức tự luận trong thời gian 90 phút. Cơ bản các thầy cô giáo đã quyết tâm làm bài đạt kết quả cao nhất.

Kết quả chấm bài thi năng lực cho thấy: Hầu hết giáo viên đã thể hiện khá đầy đủ, chi tiết những hiểu biết chung, đề xuất cách giải bài tập linh hoạt, sáng tạo, giải quyết tốt các vấn đề thuộc chuyên môn từng môn học, chứng tỏ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá vững vàng.

Số bài thi đạt từ 8 điểm trở lên là: 68/68 chiếm 100%.

Số bài thi dưới 8 điểm: là 0.

Sau nội dung thi thứ hai, số giáo viên đủ điều kiện tham gia nội dung thứ ba là: 68, gồm: Toán 19 GV, Vật lý 15 GV, Ngữ văn 20 GV, Địa lý 14 GV.

  * Nội dung thi giảng

Lịch thi giảng cấp THCS được tổ chức từ ngày 02 – 12/12/2019 tại 4 trường THCS: Lê Lợi, Đoàn Thượng, Hoàng Diệu và Yết Kiêu.     

Quy trình chấm thi giảng tại Hội thi năm nay đảm bảo nguyên tắc: 01 Ban giám khảo chấm chung cho toàn huyện. Mỗi giờ giảng của GV có 4 giám khảo đánh giá. Phiếu đánh giá giờ dạy của giáo viên được thực hiện theo Phiếu dự giờ quy định của Sở GD&ĐT.

Tổng số giờ giảng tại Hội thi năm nay là 136 giờ. Kết quả cụ thể như sau:

* Công tác chuẩn bị của giáo viên:

- Soạn bài: 100% giáo viên tham dự Hội thi đều xác định đúng mục tiêu bài học, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng môn học và các năng lực cần hình thành cho học sinh. Cơ bản bài soạn có sự gia công đầu tư, tìm tòi mở rộng kiến thức, gia công hệ thống câu hỏi, bài tập gợi mở nhằm kích thích sự sáng tạo của nhiều đối tượng học sinh. Tích hợp kiến thức liên môn khá linh hoạt, sáng tạo, cập nhật số liệu, liên hệ thực tế cơ bản tốt,...

- 100% giáo viên thiết kế và sử dụng giáo án trình chiếu trong thi giảng. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học như máy tính, máy chiếu, mô hình, bảng biểu, phiếu học tập,... Tìm tòi hình ảnh, băng hình, video, clíp,... nhằm minh họa cho bài giảng, thiết kế câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi ô chữ,... nhằm kiểm tra bài cũ, củng cố bài, hoặc luyện tập,...

* Tác phong của giáo viên: Tuy các thầy cô giáo tham gia dự thi còn trẻ nhưng đa số GV đều tự tin, làm chủ bài giảng, tác phong đĩnh đạc, ngôn ngữ lời nói chọn lọc, khúc chiết, truyền cảm, cử chỉ điệu bộ hợp lý, đảm bảo kiến thức chính xác, khoa học, chú ý trọng tâm kiến thức. Đa số học sinh hiểu bài. Một số tiết dạy nhẹ nhàng, tự nhiên, truyền cảm, thầy trò giao lưu thân thiện cùng chiếm lĩnh kiến thức một cách hiệu quả. Một số tiết học sôi nổi, hào hứng, cuốn hút, giáo viên thể hiện khá nhuần nhuyễn vai trò người tổ chức, điều khiển hoạt động học tập của học sinh, khơi gợi được hứng thú và tính chủ động tích cực của đa số học sinh, thầy trò thật sự "thân thiện".

Bao quát được học sinh trong lớp, bình tĩnh, chủ động xử lý tốt tình huống bất ngờ xảy ra trong giờ học, khéo léo gợi mở học sinh, động viên học sinh hào hứng học tập.

- Phương pháp dạy học: Căn cứ chương trình tại thời điểm thi giảng và hình thức tự chọn, bắt thăm bài giảng ngẫu nhiên nên cùng một bài có nhiều giáo viên dạy nhưng trong số 136 tiết giảng thể hiện rõ sự đa dạng về phương pháp dạy học. Trong một giờ giảng, các thầy cô giáo đã vận dụng, kết hợp nhiều hình thức, phương pháp dạy học như diễn giảng, phát vấn, cho học sinh làm việc nhóm, làm bài tập thực hành tại lớp, tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, sử dụng bản đồ tư duy, giải quyết các tình huống thực tiễn, thực hành biểu diễn,…

Các hoạt động trong tiết học được tổ chức khá nhịp nhàng, cơ bản phù hợp với các đối tượng học sinh.

Tất cả 136 tiết dạy, ở những mức độ khác nhau song đều đã sử dụng khá hiệu quả giáo án trình chiếu, khai thác những tư liệu liên quan đến nội dung bài học, tạo được hứng thú học tập tích cực cho học sinh.

Tuy nhiên qua 136 tiết giảng tại hội thi vẫn bộc lộ những hạn chế sau:

- Nội dung một số bài soạn của giáo viên còn sơ sài, chưa khoa học, chưa thể hiện rõ trọng tâm bài học, có bài soạn nặng kiến thức, nhẹ kế hoạch tổ chức các hoạt động, chưa chú trọng rèn phương pháp, kỹ năng cho học sinh, có bài soạn chưa xác định năng lực cần hình thành cho HS. Hệ thống câu hỏi còn thiếu tính hệ thống, chưa có tính phân hóa học sinh. Một số câu hỏi, bài tập, ví dụ chưa điển hình, chưa có tính khái quát, thậm chí vụn vặt, chưa phát huy tối đa năng lực của học sinh.

- Một số giáo án trình chiếu chưa thật hợp lý. Hiệu ứng màu nền, màu chữ chưa nổi bật, phông chữ quá nhỏ khó nhìn. Một số hình ảnh minh họa chưa thật phù hợp, hiệu quả hạn chế. Ứng dụng CNTT trong trình chiếu trong các tiết dạy mới dừng lại ở việc chiếu phông chữ, hình ảnh và video thông thường, chưa sử dụng nhiều các phần mềm tạo hiệu ứng, hình ảnh động, phần mềm vẽ hình, phần mềm mô phỏng 3D... có tính tương tác cao.

- Một số thầy cô chưa thật tự tin, chưa xử lý tốt kết quả làm việc nhóm của học sinh. Còn bố trí chỗ ngồi cho học sinh theo nhóm không phù hợp với nội dung bài học. Chưa linh hoạt khi liên hệ thực tế hoặc xử lý chưa triệt để vấn đề đặt ra hoặc những vấn đề học sinh phát hiện. Ít quan tâm đến việc sửa chữa, uốn nắn những sai lầm của học sinh trong giờ học. Kết hợp giữa bảng trình chiếu và bảng phấn chưa thật hợp lí, còn trùng lặp, khiến việc theo dõi câu hỏi, bài tập, ghi chép của học sinh gặp khó khăn.

- Còn 1 số tiết hiệu quả của đổi mới phương pháp chưa cao, vẫn theo phương pháp truyền thụ kiến thức: Thầy giảng, trò nghe, thầy hỏi, trò trả lời, mà chưa theo hướng thầy là người tổ chức, điều khiển, dẫn dắt học sinh xây dựng, hình thành nên kiến thức bài học. Thiết kế bài giảng chưa mạnh dạn đi theo hướng mới, mà vẫn tuân thủ theo từng mục của sách giáo khoa. Kế hoạch thời gian cho từng hoạt động chưa hợp lý, giáo viên vẫn làm việc nhiều, nói nhiều, chưa dành thời gian hợp lý cho nội dung củng cố, dặn dò, chưa chú trọng hướng dẫn HS học và làm bài ở nhà. Tính sáng tạo trong hệ thống câu hỏi chưa cao, ít câu hỏi ngoài nội dung sách giáo khoa, chưa mạnh dạn trong việc kết cấu lại bài giảng cho hợp lý.

Việc tổ chức cho học sinh làm việc nhóm chưa thật linh hoạt, vẫn mang tính hình thức.

Một số giờ dạy vẫn chưa tạo được không khí thân thiện, tự nhiên thoải mái.

Số giờ giảng đạt loại giỏi là: 115/136 chiếm 84,56%.

Số giờ giảng đạt loại khá là: 21/136 chiếm 15,44% .

Số giáo viên có cả 2 giờ giảng đạt loại giỏi là 47/68 chiếm 69,11%.

Còn 21 giáo viên có 01 giờ giảng đạt loại Khá, chiếm 30,89% trong đó có 01 GV có 02 giờ tham gia đều xếp loại khá. Có GV còn có tiết giảng chỉ đạt 15.5 điểm.

* Kết quả xét công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi (GVDG)

Tổng số giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp huyện năm học 2019 - 2020 tại Hội thi là: 67/70 GV dự thi chiếm 95,71%.

Trong đó: Toán 19 GV/19 GV đạt 100%, Vật lý 14 GV/15 GV đạt 93.33%, Ngữ văn 20 GV/20 GV đạt 100%, Địa lý 14 GV/14 GV đạt 100%.

Có 67/68 giáo viên dự thi đủ 3 nội dung đều đạt danh hiệu GVDG cấp huyện, năm học 2019 - 2020.

* Giải thưởng cá nhân

Hội thi đã chọn được: 5 Giải Nhất; 8 Giải Nhì; 14 Giải Ba; 20 giải Khuyến khích và 20 GV đạt GVG.

Các GV đạt danh hiệu GVG trong hội thi

Các GV đạt giải khuyến khích trong hội thi

Các GV đạt giải ba trong hội thi

Các GV đạt giải nhì trong hội thi

Các GV đạt giải nhất trong hội thi

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập