UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,403,285 (Hôm nay: 603 online: 52) Toàn huyện: 169,035,548 (Hôm nay: 698 online: 162) Đăng nhập

Căn cứ công văn số 1137/SGDĐT-GDTrH, ngày 18/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH cấp tỉnh và tổ chức hội thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021của phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021 với mục đích:

  - Khuyến khích học sinh NCKH, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học và giải quyết những vấn đề thực tiễn.

- Góp phần đổi mới các hình thức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

  - Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

  - Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học của mình, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục của các trường THCS trong huyện.

  - Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua các đơn vị.

Hội thi được triển khai như sau:

1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 năm học 2020-2021.

2. Nội dung thi: Là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi.

Dự án có thể do 01 học sinh (dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 02 học sinh (dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ tham gia 01 dự án. Mỗi dự án chỉ có 01 giáo viên (đang công tác tại trường có học sinh dự thi) bảo trợ, mỗi giáo viên bảo trợ tối đa 02 dự án của học sinh trong cùng thời gian. Giáo viên do thủ trưởng cơ sở giáo dục có học sinh dự thi quyết định đề cử. Người bảo trợ phải ký phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu. Người bảo trợ đồng thời là người hướng dẫn khoa học. Ngoài người bảo trợ do thủ trưởng cơ sở giáo dục cử, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành. Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học đó. Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan đó.

3. Số lượng dự án đăng ký dự thi: Mỗi trường tham dự tối thiểu 01 dự án.

4. Hồ sơ dự thi theo công văn số 1137/SGDĐT-GDTrH, ngày 18/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH cấp tỉnh và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021.

5. Đại điểm và thời gian tổ chức hội thi:  từ 12-15/10/2020 tại nhà đa năng trường THCS Phạm Trấn.

* Kết quả của hội thi.

1. Đối tượng dự thi: 100% Học sinh tham gia nghiên cứu KHKT năm 2020-2021là học sinh lớp 8, 9 năm học 2020-2021.

2. Nội dung thi:

Về lĩnh vực Vật lý công nghệ có 17 dự án.

Về lĩnh vực Sinh hóa có 02 dự án.

Về lĩnh vực hành vi có 03 dự án

3. Số lượng dự án: 22 dự án tham gia dự thi

4. Hồ sơ dự thi đảm bảo theo công văn số 1137/SGDĐT-GDTrH, ngày 18/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH cấp tỉnh và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021.

* Công nhận các dự án đạt giải hội thi STKHKT cấp THCS:

Hội thi đã chọn được: 01 Giải Nhất; 03 Giải Nhì; 03 Giải Ba;  03 Giải tư đạt giải hội thi STKHKT cấp THCS.

Sau đây là một số hình ảnh của cuộc thi

Cô giáo Hoàng Thị Ngũ- Phó hiệu trưởng phụ trách trường THCS Phạm Trấn trao giấy chứng nhận các dự án đạt giải tư 

Thầy giáo Phạm Văn Hội- Hiệu trưởng trường THCS Toàn Thắng trao giấy chứng nhận các dự án đạt giải ba 

Thầy giáo Nguyễn Đức Hà- Hiệu trưởng trường THCS Gia Khánh trao giấy chứng nhận các dự án đạt giải nhì 

Thầy giáo Đoàn Văn Hiển- Chuyên viên PGD&ĐT trao giấy chứng nhận các dự án đạt giải nhất 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập