UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,403,225 (Hôm nay: 547 online: 24) Toàn huyện: 169,035,548 (Hôm nay: 685 online: 148) Đăng nhập

Thực hiện Công văn số 289/UBND-VP, ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 29/1/2021 cho đến khi có thông báo đi học trở lại, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai Công văn số 34/CV-PGDĐT, ngày 15/02/2021 về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh không tới trường đến các trường học trong huyện, yêu cầu các nhà trường chủ động tổ chức họp trực tuyến cùng bàn và chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn, các giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học theo hình thức trực tuyến đảm bảo thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1; Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT đối lớp lớp 2,3,4,5; Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cấp THCS cho từng tuần học. Đây là lần thứ ba các em học sinh tham gia học trực tuyến nên giáo viên cũng đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức dạy học, học sinh và phụ huynh cũng đã quen với nền nếp học tập, cách thức và chủ động về phương tiện học tập cho con em mình. Đặc biệt, để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc dạy học trực tuyến, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã yêu cầu lãnh đạo các nhà trường chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm lớp rà soát trong các nhóm lớp trên Zalo nhóm về phương tiện và thời gian học tập sao cho phù hợp với các em học sinh. Qua tổng hợp báo cáo của các nhà trường, các em học sinh đều có trang thiết bị phục vụ cho việc tham gia học trực tuyến (các em khó khăn cũng đã đều được gia đình khắc phục). Đó là điều kiện hết sức thuận lợi để triển khai dạy và học trực tuyến đảm bảo tiến độ chương trình và không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Đến nay, toàn huyện có 12.624/12.624 học sinh các trường Tiểu học; 7792/7792 học sinh các trường THCS tham gia học trực tuyến.

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu lãnh đạo các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra, có biện pháp theo dõi, nhận xét, đánh giá việc thực hiện dạy học trực tuyến của các lớp, giao nhiệm vụ học tập về nhà cho học sinh, đồng thời vận động, khuyến khích học sinh hoàn thành các bài học và các hoạt động trong tuần, phối hợp với gia đình để có biện pháp quản lý hoạt động học của con em mình qua Internet. Qua hơn một tuần triển khai dạy học trực tuyến, đến nay nền nếp các lớp học trực tuyến đã ổn định và bước đầu đem lại hiệu quả, được các bậc phụ huynh tham gia phối hợp tốt. Có được kết quả đó phải kể đến sự nỗ lực, cố gắng của tập thể đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo các nhà trường trong huyện cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các bậc phụ huynh học sinh đã thực sự trách nhiệm, nhiệt tình, khắc phục mọi khó khăn để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đó là “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập