UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,995,520 (Hôm nay: 282 online: 19) Toàn huyện: 168,853,494 (Hôm nay: 233 online: 143) Đăng nhập

UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG TH HOÀNG DIỆU 

Số: 07/KH-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hoàng Diệu, ngày 18 tháng 6 năm 2021

      KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 – Năm học 2021-2022

            Thực hiện Kế hoạch số: 80/KH-PGDĐT ngày 31/5/2021 của PGD&ĐT huyện Gia Lộc về việc  tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.

          Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường, Trường Tiểu học Hoàng Diệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1, năm học 2021 - 2022 như sau:

        I. Mục đích- Yêu cầu

      1. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xã, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt  huy động học sinh vào lớp 1; huy động  sức mạnh tổng hợp và sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân, các ban ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi trẻ em được đến trường; làm tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

         2. Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu về quy mô và chất lượng công tác tuyển sinh theo quy định tại Điều lệ trường Tiểu học; tuyển sinh hết trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã vào lớp 1.

       3. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III. 

       II. Hình thức, đối tượng, thời gian tuyển sinh

      1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

        2. Đối tượng tuyển sinh

Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo nơi đăng kí hộ khẩu thường trú, các trường hợp trái tuyến vượt sĩ số học sinh trên lớp theo quy định thì trình Phòng GD&ĐT duyệt.

3. Hồ sơ tuyển sinh

+ Đơn xin học (theo mẫu).

+ Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu).

+ Bản photocopy sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã.

4. Thời gian tuyển sinh

+ Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 24/7/2021.

5. Dự kiến số học sinh, số lớp

+ Dự kiến số lượng tuyển: 135 em. KT: 0 em. Số lớp: 4

   III. Tổ chức thực hiện

1.Phân công nhiệm vụ

- Ban Giám hiệu:  Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh; tuyên truyền và công khai kế hoạch tuyển sinh; báo cáo, phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh lớp 1.

- Văn thư - Kế toán  chuẩn bị cơ sở vật chất, các loại hồ sơ, tiếp nhận đơn.

- Cán bộ tuyển sinh: Đối chiếu các loại giấy tờ trong hồ sơ tuyển sinh và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tính chính xác các thông tin của học sinh; phụ huynh kí và ghi rõ họ tên vào sau bản sao giấy khai sinh, Hiệu trưởng kí xác nhận.

2. Kế hoạch cụ thể

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

Từ ngày 10/6/2021 đến ngày 16/7/2021

- Báo cáo công tác tuyển sinh với Đảng uỷ, UBND xã

-Thành lập Hội đồng TS lớp1

-XD kế hoạch tuyển  sinh trình PGD&ĐT duyệt.

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã.

- Đ/C Hữu

- Phối hợp với đài truyền thanh xã

 

Ngày 19/7/2021 đến 24/7/2021

-  Tiếp nhận đơn,  kiểm tra đối chiếu các hồ sơ  tuyển sinh.

 Cụ thể:

+ Lai Hà, Long Tràng, các cháu không có hộ khẩu ở Hoàng Diệu.

+ Đại Lương.

+  Trúc Lâm, Nghĩa Hy.

+ Văn Lâm, Phong Lâm.

 

 

- Đ/C Yến

 

-Đ/C Lánh

-Đ/C Gấm

- Đ/C Trương Oanh 

 

Ngày 26/7/3021

Ngày 28/7/2021

- Báo cáo số liệu thống kê

- Đ/C Hữu,  Nguyễn Thị Hải  Yến

 

Duyệt kết quả tuyển sinh

- Đ/C Hữu

 

           Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022, yêu cầu Tổ chuyên môn khối 1, các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc.Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc báo cáo với BGH để giải quyết.

 

Nơi nhận:

-Đảng uỷ, UBND xã (để báo cáo);

-Tổ chuyên môn khối 1 (để thực hiện);

-Website của trường;

-Lưu: VT, HSTS, HSPC.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

 

Bùi Quý Hữu

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập