UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,995,378 (Hôm nay: 194 online: 31) Toàn huyện: 168,853,494 (Hôm nay: 233 online: 146) Đăng nhập

UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TRẤN

 
   

Số: 01/TB-THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

 
   

         Phạm Trấn, ngày 15 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-PGD&ĐT ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Phòng GD&ĐT Gia Lộc  về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Trường Tiểu học Phạm Trấn thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

    - Trẻ 6 tuổi (Trẻ sinh từ 01/01/2015 đến 31/12/2015) có hộ khẩu tại xã Phạm Trấn.

2. Thời gian, địa điểm tuyển sinh:

          - Thời gian: 2 ngày (Ngày 20, 21 tháng 7 năm 2021)

          + Buổi sáng:  Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.

          + Buổi chiều: Từ Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

- Địa điểm: Tại  trường Tiểu học Phạm Trấn.

3. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển

4. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

    + Đơn xin học (mẫu do Phòng GD&ĐT Gia Lộc quy định);

    + Bản sao Giấy khai sinh có công chứng (kèm theo bản chính để nhà trường đối chiếu);

    + Bản photocopy sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã Phạm Trấn;

    + Đơn xin ăn bán trú (Phụ huynh tự làm đơn nếu có nhu cầu cầu gửi con ăn trưa tại trường);

         ( Khi đi các bậc phụ huynh lưu ý đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế phía ngoài cổng trường, giữ khoảng cách, ... thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnhcovid-19 và mang theo bút để viết đơn.)

Vậy nhà trường thông báo để các bậc phụ huynh được biết và thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh trên.

 

Nơi nhận:

      -  UBND xã, Đài phát thanh xã;

- Trường MN Phạm Trấn;

- Website: gl-thphamtran,haiduong.edu.vn;

- Lưu (HSTS)

 

 

 

            TM. NHÀ TRƯỜNG

           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

           Nguyễn Thị Hương

 Người đưa tin

Phạm Thị Nha Trang

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập