UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,403,347 (Hôm nay: 652 online: 18) Toàn huyện: 169,035,548 (Hôm nay: 731 online: 153) Đăng nhập

 

UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG MN GIA KHÁNH 

 

 

Số…./KH – MNGK

                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                            Gia Khánh, ngày 13  tháng  9  năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023

 

Căn cứ Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023; Chỉ thị số 12/CT - UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023; Công văn số 555/UBND – GDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Gia Lộc về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Hướng dẫn số 178/PGD ĐT - GDMN ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Phòng GD&ĐT huyện Gia Lộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non huyện Gia Lộc năm học 2022-2023;

          Trường mầm non Gia Khánh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Tình hình địa phương

Gia Khánh là địa phương có truyền thống cách mạng, nhân dân trong xã có truyền thống hiếu học, phong trào giáo dục được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể cùng hội cha mẹ học sinh. Đảng bộ và nhân dân xã Gia Khánh đã phát huy nội lực của mình tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Chính vì vậy thu nhập kinh tế của nhân dân tăng nhanh là động lực chính để phát triển văn hóa giáo dục, nhân dân có điều kiện quan tâm hơn đến việc học tập của con em mình.

       Phong trào giáo dục của xã nhà phát triển đồng đều và bền vững, trường Mầm non, trường Trung học sơ sở đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

2. Kết quả năm học 2021- 2022

2.1. Về số lượng:

- Tỉ lệ huy động trẻ học tại trường:

+ Nhà trẻ: 77/203 = 37,9% (đạt kế hoạch)

+ Mẫu Giáo: 226/241 = 93,8%, trong đó:

MG 3 - 4 tuổi: 75/84 cháu = 89,3% (chưa đạt kế hoạch)

MG 4 - 5 tuổi: 87/94 cháu = 92,5% (chưa đạt kế hoạch)

MG 5 - 6 tuổi: 64/64 = 100% (đạt kế hoạch)

- Tỉ lệ huy động trẻ của địa phương học tại trường:

+ Nhà trẻ: 77/203 = 37,9% (đạt kế hoạch)

+ Mẫu Giáo: 213/241 = 88,4%, trong đó:

MG 3 - 4 tuổi: 70/84 cháu = 83,3% (chưa đạt kế hoạch)

MG 4 – 5 tuổi: 83/94 cháu = 88,3% (chưa đạt kế hoạch)

MG 5 – 6 tuổi: 60/64 = 93,8% (đạt kế hoạch)

2.2. Về chất lượng:

 a. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn, không có trường hợp trẻ ngộ độc thực phẩm trong trường mầm non; 100% trẻ được ăn bán trú tại trường.

          - 100% trẻ đến trường được cân, đo, theo dõi sức khỏe trên biểu đồ tăng trưởng, kết quả: Tỉ lệ trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao: đạt 99%.

- Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, không có dịch bệnh xảy ra tại trường.

b. Chất lượng giáo dục.

- 100% học tách độ tuổi và học chương trình giáo dục mầm non theo quy định.

- 100% trẻ được đánh giá theo đúng giai đoạn, đánh giá cuối chủ đề. Không có trẻ khuyết tật.

- 100% trẻ mẫu giáo được đánh giá chất lượng đạt yêu cầu trở lên.

- Trẻ có nền nếp và thói quen tốt, có những kĩ năng tự phục vụ ban đầu.

+ Tỷ lệ bé chăm mẫu giáo đạt 97,3%; bé ngoan đạt 96%; bé toàn diện đạt 93,7%.

+ Tỷ lệ bé chăm nhà trẻ đạt 97,8%; bé ngoan đạt 95,8%; bé toàn diện đạt 93,4%.

c. Thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động

- 100% CBGV tham gia các phong trào thi đua có 26/27 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Tổng số có 14 bộ đồ dùng đồ chơi tự làm có 14 bộ xếp loại A.

- Có 30/31 = 96,7% CBGVNV tham gia viết SK trong đó có 30 SK xếp loại cấp trường đạt 100%,  07 SK xếp loại cấp huyện, 01 sáng kiến xếp loại cấp ngành.

- Nhà trường thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp các ngành và của ngành giáo dục như phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;  cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…

Thực hiện tốt chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện”. Các nhóm lớp, vườn trường có cây xanh, bóng mát, cây hoa xanh đẹp. Môi trường giáo dục an toàn. Giáo viên tôn trọng, đối xử công bằng với trẻ, thân thiện với phụ huynh học sinh. Thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường, không có tình trạng bạo lực học đường xảy ra.

           Thực hiện tốt phong trào thi đua "Cô mẫu mực duyên dáng, cháu lễ phép khỏe mạnh, phụ huynh tích cực”, tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử góp phần hình thành nhân cách tốt cho trẻ.

           d. Đánh giá xếp loại giáo viên

* Tự xếp loại Chuẩn NNGVMN:

- Loại Tốt: 20/26 = 76,9%

- Loại Khá : 5/26= 19,2%

- Loại Đạt: 01/26 = 3,8%

* Tự nhận mức xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng: Tốt

* Xếp loại công chức, viên chức

- HTXSNV: 11/30 = 36,7%

- HTTNV : 18/30 = 60%

- KHTTNV : 01/30 = 3,3%

e. Kết quả thi đua cuối năm học

*Trường đạt: Tập thể Lao động tiên tiến

- CTĐCCS: 3 đ/c

- LĐTT: 22 đ/c

- 01 cá nhân được UBND huyện khen: cô Nguyễn Thị Kim Đến

          2.3. Đánh giá chung về kết quả đạt được

Các cháu đến trường được đảm bảo an toàn về mọi mặt, được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục theo đứng độ tuổi; 100% trẻ được theo dõi sức khỏe trên biểu đồ tăng trưởng, tỉ lệ trẻ thấp còi và suy dinh dưỡng thấp hơn so đầu năm học và so với mặt bằng chung của huyện.

Các cháu đến lớp khỏe mạnh, nhanh nhen, tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi.

Đội ngũ CBGVNV có trình độ trên chuẩn cao (96,7%), có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng đáp ứng được yêu cầu của giáo dục Mầm non hiện nay.

Sự quan tâm của các bậc cha mẹ học sinh đối với nhà trường đã có nhiều tiến bộ. Làm tốt công tác xã hội hóa huy động cha mẹ học sinh và toàn thể cộng đồng chung tay xây dựng và phát triển nhà trường.

2.4. Các mặt hạn chế

- Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo của địa phương học tại trường chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu, còn nhiều trẻ mẫu giáo học các trường tư thục (20 trẻ).

- Môi trường ngoài lớp học cây hoa còn ít, khu vực chơi cho trẻ chưa có nhiều.

- Một số giáo viên chưa mạnh dạn áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trên thế giới.

- Nhà trường có giáo viên, đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình phần nào ảnh hưởng đến phong trào thi đua.

* Nguyên nhân tồn tại và hạn chế

Một số ít phụ huynh gửi trẻ tại các trường mầm non tư thục.

Một số giáo viên trẻ có con nhỏ nên thời gian dành cho nghiên cứu bài dạy, tự học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu áp dụng vào thực tế giảng dạy chưa sáng tạo, linh hoạt. Một số giáo viên nhiều tuổi cập nhật vấn đề mới còn chậm.

Công tác xã hội hóa giáo dục còn gặp khó khăn do .

Nhận thức của số ít giáo viên về việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình chưa tốt.

3. Tình hình đội ngũ năm học 2022- 2023

Tổng số CBGVNV hiện có 36 người. Trong đó:

- CBQL: 03 người;

- Giáo viên: 27 người;

- Nhân viên kế toán + văn thư: 01 người; cô nuôi dưỡng: 03 người; Bảo vệ: 02 người.

Trình độ chuyên môn CBGV đạt chuẩn 100% (Trên chuẩn của CBGV: 29/31 đạt 93,5%.

- Biên chế: 31 đ/c; Hợp đồng lao động: 05 đ/c

          4. Cơ sở vật chất:

- Trường có 2 điểm trường với tổng số diện tích là 7.901m2. Tổng số 14 phòng học được xây dựng kiên cố khang trang, có cây xanh, cảnh quan sư phạm xanh – sạch - đẹp và hấp dẫn. Nhà trường có đầy đủ các phòng hiệu bộ (7 phòng) và các phòng chức năng phục vụ vui chơi và học tập của trẻ (4 phòng) thuận tiện cho công tác quản lý của nhà trường.

- Trường có 1 khu bếp ăn, diện tích  163,60m2, có đầy đủ trang thiết bị đảm bảo cho việc nấu ăn phục vụ công tác tổ chức ăn bán trú. Nhà vệ sinh trong phòng học đảm bảo sạch sẽ.

- Đồ dùng cá nhân, đồ chơi cho trẻ, trang thiết bị phục vụ giảng dạy của giáo viên cơ bản đảm bảo đầy đủ.

II. Thuận lợi, khó khăn

Năm học 2022-2023 hoạt động của nhà trường có nhiều thuận lợi nhưng cũng còn không ít những khó khăn trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ  cụ thể là:

          1.Thuận lợi:

          Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng GDĐT huyện Gia Lộc, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt là sự tin tưởng, thống nhất của Hội cha mẹ học sinh về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường.

          Hàng năm các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đều hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ như chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, công đoàn vững mạnh, chi đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng lành mạnh, đoàn kết cùng phấn đấu đạt thành tích cao trong năm học. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

           Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, đủ phòng học, sân vườn có nhiều cây xanh, bóng mát, đồ chơi ngoài trời tương đối đầy đủ.

          2. Khã kh¨n

Đồ dùng dạy học và đồ chơi chưa thật phong phú và đa dạng.

Tỷ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ còn thấp so với mặt bằng chung của huyện, cháu ra mẫu giáo chưa đạt 100%, nhiều cháu học các cơ sở tư thục, số ít phụ huynh chưa thật quan tâm đến việc học tập của con em mình.

Cha mẹ trẻ đa phần là công nhân làm việc tại các công ty nên công tác xã hội hóa giáo dục gặp khó khăn.

Hệ thống đường dẫn Internet xuống các lớp chậm, đôi khi không kết nối được.

Trên cơ sở thực tiễn của nhà trường và sự chỉ đạo của cấp trên, năm học 2022 - 2023 trường Mầm non Gia Khánh xác định những nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện như sau:

III. Phương hướng, nhiệm vụ chung

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhà trường, tuyên truyền về vai trò, vị trí, các hoạt động của GDMN để thực hiện mục tiêu giáo dục.

2. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong bối cảnh mới; thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025;

3. Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hội thi để thực hiện mục tiêu huy động trẻ đến trường; thực hiện hỗ trợ các bậc cha mẹ trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Huy động sức mạnh của gia đình, cộng đồng xã hội tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong các hoạt động của nhà trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Tăng cường trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo đủ theo quy định. Cải tạo sân vườn xanh-sạch-đẹp-thân thiện.

6. Thực hiện chủ đề năm học 2022-2023 của cấp học mầm non: “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện”. Xây dựng “thư viện thân thiện trong trường mầm non”.

IV. Nhiệm vụ cụ thể

1. hực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" đưa các nội dung của cuộc vận động thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện” với các việc làm cụ thể  lồng ghép có hiệu quả các cuộc vận động với các hoạt động trong nhà trường nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, tạo cơ hội khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên học tập và sáng tạo, ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường.

           Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, tự bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; động viên giáo viên, cán bộ quản lí thường xuyên học tập và sáng tạo.

           Thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà”, "Cô mẫu mực duyên dáng, cháu lễ phép khỏe mạnh, phụ huynh tích cực”, tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử góp phần hình thành nhân cách tốt cho trẻ. Thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường, kiên quyết không để  tình trạng bạo lực học đường xảy ra.

           Duy trì việc thực hiện đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống thông qua các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca phù hợp với lứa tuổi mầm non để đ­ưa vào các hoạt động vui chơi của trẻ, tăng cường tổ chức cho trẻ tham quan, đi dạo tại địa phương. Thường xuyên cho trẻ nghe hát Quốc ca, dạy trẻ làm theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng, các hoạt động vui chơi phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương.

           * Chỉ tiêu:

           - 100% CBGVNV đăng ký thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"gắn với phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", “Mỗi thấy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

          - 100% nhóm lớp đăng ký và thực hiện xuất sắc các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào thi đua "Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà”, "Cô mẫu mực duyên dáng, cháu lễ phép khỏe mạnh, phụ huynh tích cực”.

              - 100%  CBGVNV đạt  tiêu  chuẩn  gia  đình  nhà  giáo  văn  hóa,  đạt  danh  hiệu  phụ  nữ  "Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

              - Nói không với bạo lực học đường.

2. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị các điều kiện PCGD mầm non cho trẻ em mẫu giáo trước năm 2030

Duy trì số lớp, số cháu năm học trước, đảm đủ và vượt chỉ tiêu giao. Mở rộng quy mô trường lớp, giao chỉ tiêu huy động trẻ cho các nhóm lớp phù hợp với địa bàn giáo viên phụ trách.

Cơ cấu số lượng nhóm, lớp cân đối, hợp lý, đảm bảo số trẻ trên nhóm, lớp đúng quy định; tăng tỷ lệ nhóm trẻ, phân tách học đúng độ tuổi.

          Phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 39,3%, trẻ mẫugiáo đạt 98,8%, riêng trẻ năm tuổi đạt 100% ngay từ ngày đầu năm học mới.

2.1. Đối với công tác huy động trẻ trên địa bàn đi học

* Chỉ tiêu phấn đấu:

         - Đối với công tác huy động trẻ trên địa bàn đi học: 317/428 =74%

+ Tỷ lệ trẻ trên địa bàn đi học khối nhà trẻ: 75/168 cháu đạt 44,6%.

+ Tỷ lệ trẻ trên địa bàn đi học khối mẫu giáo: 242/260 đạt 93,1%.

+ Tỷ lệ trẻ 5 tuổi trên địa bàn đi học 91/91 = 100%

- Đối với công tác huy động trẻ trên địa bàn đi học tại trường.

+ Tỷ lệ trẻ trên địa bàn đi học tại  trường  290/401= 72,3%

+ Tỷ lệ trẻ trên địa bàn đi học tại  trường khối nhà trẻ: 70/163=42,94%.

+ Tỷlệ trẻ trên địa bàn đi học tại  trường mẫu giáo: 220/238= 92,4%.

+ Tỷ lệ trẻ 5 tuổi trên địa bàn đi học 80/80 = 100%

Cụ thể:

100% trẻ 5 tuổi đến trường được học 2 buổi/ngày, được ăn bán trú, được phân tách đúng độ tuổi, được học nghiêm túc, chất lượng Chương trình GDMN. Không dạy trước chương trình lớp 1.

2.2. Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi chuẩn bị các điều kiện PCGD mầm non cho trẻ em mẫu giáo trước năm 2030

Tổ chức rà soát số trẻ trong độ tuổi và điều tra bổ sung cập nhật số liệu trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập, tham mưu Ban chỉ đạo phổ cập của xã tự kiểm tra và đề nghị Ban chỉ đạo xóa mù của Huyện kiểm tra và công nhận xã hoàn thành phổ cập giáo dục, xóa mù năm 2022.

Tập trung ưu tiên nguồn lực để củng cố duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập đối với trẻ em năm tuổi. Phấn đấu 100% trẻ em năm tuổi đi học ngay từ ngày khai giảng năm học mới; tỷ lệ chuyên chăm trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 95% trở lên. Chuẩn bị các điều kiện để xây dựng và thực hiện Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo 3-4 tuổi và 4-5 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời số liệu theo quy định trên phần mềm PCGD-XMC, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả.

* Chỉ tiêu:

Trường đạt Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2022. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để PCGD cho trẻ em mẫu giáo trước năm 2030.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ

4.1. Sẵn sàng thích ứng linh hoạt với tình hình thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 45/2021/TT-BGĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN. Ngay từ tháng 7, tháng 8/2022 rà soát điều kiện về cơ sở vật chất  trường lớp, đồ dùng trang thiết bị nhóm lớp, bếp ăn, hệ thống đồ chơi ngoài trời để tu sửa, mua sắm bổ sung đảm bảo các điều kiện tốt nhất trẻ đến trường được đảm bảo an toàn. Cuối năm học đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận “Trường học đảm bảo an toàn”.

Xây dựng kế hoạch, phương án và chỉ đạo quán triệt giáo viên thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của các cấp theo quy định, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp, đảm bảo thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ em theo quy định của chương trình GDMN phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nhà trường nếu xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Phối hợp với Chính quyền địa phương, Trạm y tế xã tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh cho trẻ tiêm vác xin phòng dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo giáo viên tăng cường các biện pháp phòng tránh thất lạc trẻ; nhận và trả trẻ từ tay phụ huynh; 100% nhóm lớp có sổ bàn giao trẻ với phụ huynh; Làm tốt công tác phòng cháy và chữa cháy theo Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; Nâng cao chất lượng của nhân viên bảo vệ trường học, thực hiện đóng mở cửa cổng theo giờ quy định. 

Tiếp tục thực hiện Bộ quy tắc ứng xử theo yêu cầu của Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT; Kế hoạch số 313/SGDĐT-GDMN ngày 27/3/2020 của Sở GD&ĐT về thực hiện chuyên đề "Đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN" trên địa bàn tỉnh Hải Dương: tập huấn và trang bị tài liệu hướng dẫn giáo dục trẻ em mầm non phòng chống bạo lực học đường. Giáo viên, nhân viênbiết cách xử lý các tình huống sư phạm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không ép buộc, đe dọa, bạo lực với trẻ. Lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích vào chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Phối hợp với Trạm tế địa phương, các bệnh viện thực hiện khám sức khỏe định kỳ và công tác vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học, đồ dùng, đồ chơi và các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT.

* Chỉ tiêu:

- 100% trẻ em trong nhà trường được đảm bảo về thể chất và tinh thần. Không có tai nạn thương tích xảy ra trong tất cả các nhóm lớp;

- Trường đạt “Trường học đảm bảo an toàn” do cấp có thẩm quyền đánh giá; và “Trường học xanh - an toàn – thân thiện” theo chủ đề năm học.

4.2. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc  và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Làm tốt công tác tuyên truyền đến cha mẹ trẻ để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ 17.000đ/ngày. Quán triệt nhân viên chế biến món ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp lý. Xây dựng chế độ ăn cho trẻ đảm bảo cân đối, đa dạng, phù hợp với độ tuổi, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT. Số bữa ăn đảm bảo nhà trẻ ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ; mẫu giáo ăn 1 bữa chính và 1 bữa phụ và hoa quả.

Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Kế hoạch liên ngành số 827/LN-SYT-SGDĐT ngày 22/3/2021 của Sở y tế, Sở GDĐT Hải Dương về thực hiện công tác Y tế trường học giai đoạn 2021-2025. Công văn số 182a/CV-PGDĐT ngày 13/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023; Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại trường; tăng cường các hoạt động vệ sinh phòng nhóm, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, thực hành vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe; đảm bảo 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng.

Đảm bảo chất lượng trong sử dụng sản phẩm sữa theo công văn số 1381/SGDĐT –GDMN ngày 26/10/2016 của Sở GDĐT. Phối hợp với cha mẹ học sinh cho trẻ uống sữa tại trường và tại gia đình.

Thực hiện tốt phần mềm quản lý công tác bán trú tại trường của Công ty Viettec đã được Vụ GDMN thẩm định.

Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức và năng lực của cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên về công tác y tế trường học, kiến thức về dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực để nâng cao sức khỏe, dự phòng các bệnh không lây nhiễm theo Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025”.

Tăng cường tuyên truyền đến các bậc cha mẹ trẻ về chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý giúp trẻ phát triển về thể chất; Phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ suy dinh dưỡng và trẻ thừa cân, béo phì. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc nhận thực phẩm hàng ngày đảm bảo tay 3 nhân viên bếp ăn, giáo viên, Ban giám hiệu.

* Chỉ tiêu:

- 100% trẻ đến trường được ăn bán trú tại trường. Không xảy ra ngộ độc thực phẩm tại trường.

- Duy trì 99% trở lên trẻ phát triển bình thường về chiều cao cân nặng, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi còn dưới 2%, khống chế tỉ lệ trẻ thừa cân, béo phì còn dưới 4%.

4.3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN

Tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện” gắn với việc thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, thực hiện phát triển Chương trình giáo dục nhà trường theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm.

Thực hiện chủ đề năm học thường tổ chức các hoạt động cho trẻ được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ, trẻ với mọi người và trẻ với môi trường xung quanh theo các chủ đề trong năm học. Chỉ đạo giáo viên làm tốt việc tích hợp giáo dục nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐTqua việc thường xuyên tổ chức cho trẻ nghe hát Quốc ca,đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống lồng ghép vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương.

Thực hiện hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”. Tổ chức thực hiện các Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm theo Kế hoạch số 985/KH-SGDĐT ngày 28/8/2021 của Sở GDĐT, trong đó tập trung xây dựng môi trường ngoài lớp học và đổi mới phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; chọn lớp 5 tuổi A và 4 tuổi C thực hiện mô hình điểm về thực hiện phương pháp giảng dạy lấy trẻ làm trung tâm. Thực hiện sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề tại trường.

         Nhà trường và giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu. Học hỏi, áp dụng các hình thức, phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; đổi mới phương pháp giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm"; chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo. Động viên, khuyến khích giáo viên lựa chọn, bổ sung những nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Chương trình GDMN, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng nhu cầu của trẻ, theo quy định của luật pháp để phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

         Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, dành thời gian để các thành viên trao đổi, thảo luận, khuyến khích giáo viên mạnh dạn đưa ra các ý tưởng sáng tạo. Tăng cường tổ chức các chuyên đề “Nâng cao chất lượng tổ chức khám phá khoa học theo tinh thần lấy trẻ làm trung tâm”; chuyên đề theo phương pháp nghiên cứu bài giảng của trường và của các tổ chuyên môn.

Tăng cường phối kết hợp với trường Tiểu học trong việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một, phù hợp với yêu cầu liên thông từ mầm non lên tiểu học.

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-BGDĐT ngày 26/3/2018 của Bộ GD&ĐT về kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến 2030 đối với GDĐT; tạo dựng “Góc thư viện”, “thư viện thân thiện của bé”; tăng cường đầu sách (dành cho cô đọc để kể cho trẻ nghe), tài liệu, học liệu tạo môi trường văn hóa đọc, thường xuyên cho trẻ tiếp cận và nghe đọc sách, giúp trẻ nuôi dưỡng tình yêu với sách, hình thành thói quen đọc sách khi còn nhỏ. Hướng dẫn phụ huynh lựa chọn sách truyện và dành thời gian đọc sách cho con tại nhà, xây dựng thư viện phụ huynh tại nhà trường. Thực hiện mô hình điển Hội thảo của Phòng giáo dục và Đào tạo về “Xây dựng thư viện thân thiện trong trường mầm non” tại nhà trường.

Tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ phù hợp với lứa tuổi trong thực hiện Chương trình GDMN, chú trọng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự bảo vệ, tự phục vụ của trẻ; tăng cường tổ chức và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ (như: tổ chức cho trẻ thực hành các nghề thủ công đơn giản, trồng và chăm sóc cây, quan sát các mô hình, tổ chức tiệc sinh nhật…).

          Xây dựng và khai thác có hiệu quả kho tài liệu, học liệu, các vi deo trực tuyến dùng chung để hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN, hỗ trợ cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà phù hợp với điều kiện của gia đình thông qua các ứng dụng zalo, viber, website nhà trường và các ứng dụng công nghệ khác. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý GDMN và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Triển khai và thực hiện tốt phân hệ phần mềm “Quản lý và thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục trong cơ sở GDMN” (gọi tắt phần mềm Lập kế hoạch giáo dục). Bồi dưỡng cho 100% CBQL, GV được tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Lập kế hoạch giáo dục.

         Đẩy mạnh việc phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc bảo đảm điều kiện thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ trong thực hiện chương trình GDMN.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp mọi người, cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng. Tổ chức có hiệu quả, đảm bảo chất lượng việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng anh theo Thông tư số 50/2020/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở.

* Chỉ tiêu:

- 100% số nhóm lớp thực hiện tốt chương trình GDMN, phấn đấu từ 100%  giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục trên phân hệ phần mềm “Quản lý và thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục trong cơ sở GDMN”.

- Duy trì tỷ lệ bé chăm toàn trường đạt từ 95-97%, bé ngoan đạt từ 93-96%, bé  toàn diện đạt 93-95%.

          - Tỷ lệ bé chăm của lớp MG 5 tuổi đạt 95% trở lên. Bé ngoan đạt từ 93%, bé ngoan toàn diện đạt từ 93% trở lên.

- Kết quả đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi: cuối năm học 100% trẻ đạt Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi; 100% trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi, 3 - 4 tuổi đánh giá đạt  yêu cầu trở lên.

5. Kiểm định chất lượng - xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

          Thực hiện đúng kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non vào tháng 3/2022 của Phòng GDĐT. Quan tâm đầu tư, cải tạo sân vườn, đồ dùng, trang thiết bị các nhóm lớp, phòng máy vi tính, phòng giáo dục thể chất. Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II vào năm học 2022-2023.

6. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Quản lí và sử dụng tốt, hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, cải tạo vườn trường, tạo môi trường an toàn để trẻ tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Tiếp tục đầu tư, xây dựng môi trường vật chất để thực hiện tốt Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2 theo hướng dẫn của cấp trên.

Sơn sửa, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời đã xuống cấp, bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi phát triển vận động, làm các góc trải nghiệm cho trẻ như: khu vui chơi phát triển vận động, khu trải nghiệm, chợ quê tại hai điểm trường, đảm bảo an toàn, màu sắc tươi sáng, sử dụng hình ảnh, vật liệu gần gũi, thân thiện với trẻ, tạo điều kiện, khuyến khích trẻ khám phá, trải nghiệm theo điều kiện thực tế, nhằm thực hiện chủ đề năm học “Trường mầm non  xanh, an toàn, thân thiện”.

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn đầu tư CSVC trường lớp, bếp ăn. Cụ thể là: Trường xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị phòng tin học, phòng đa năng, phòng âm nhạc điểm trường Cao Dương, Huy động các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm tặng cây hoa, cây cảnh… tạo cảnh quan sân trường.

Phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi hai đợt vào dịp đầu năm học và tháng 11/2022; rà soát, mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ cho GV, CBQL trong công tác Lập kế hoạch và xây dựng hồ sơ sổ sách quản lý, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình GDMN bằng ngân sách nhà nước. Chỉ đạo giáo viên sưu tầm các nguyên vật liệu sẵn có phù hợp với văn hóa địa phương, gắn với cuộc sống của trẻ; đáp ứng với nhu cầu thực tế của trẻ em mầm non nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình.

Cải tạo và lắp mới hệ thống điện, ti vi, Internet tới 100% các nhóm lớp.

7. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và GV mầm non

          Tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cho CBQL, GVNV đối với trẻ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hàng tháng đưa nội dung thảo luận và đề ra nhiệm vụ làm theo tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, HĐSP, tổ chuyên môn.

Thực hiện chủ đề năm học “Xây dựng trường học xanh – an toàn – thân thiện”, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, thực hiện tác phong ứng xử văn minh. Khơi dậy tình yêu thương, đức tính nhân hậu, mẫu mực của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới giữa giáo viên với giáo viên và giữa giáo viên với trẻ, giữa giáo viên với phụ huynh học sinh. Nói không với bạo lực học đường, không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của đồng nghiệp, phụ huynh hoặc của trẻ.

Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.Tổ chức tốt các chuyên đề, hội thi, hội giảng nhằm bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên, theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Đặc biệt là tập trung bồi dưỡng kỹ năng tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ nâng cao năng lực thực tiễn cho giáo viên. Khuyến khích giáo viên tự học tập, tự bồi dưỡng.

Tập trung bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ giáo viên mũi nhọn tổ chức và tham gia các cuộc thi: “Giáo viên dạy giỏi” kết hợp thi “Đồ dùng, đồ chơi tự làm” các cấp đạt kết quả cao.

Cập nhật thường xuyên số lượng giáo viên, cán bộ quản lý trên phần mềm cơ sở dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và CBQL; Thực hiện đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GVMN đảm bảo đầy đủ quy trình, đúng thực chất, có tác dụng tư vấn thúc đẩy.

Thực hiện bổ nhiệm, nâng lương cho đội ngũ giáo viên đúng quy định; thực hiện tốt công tác tôn vinh, khen thưởng và các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực, điều kiện để đội ngũ nhà giáo và giáo viên chuyên tâm với nghề.

* Chỉ tiêu:

- Tổ chức hội thi "Giáo viên dạy giỏi” và làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường đối với giáo viên tổ mẫu giáo 5 tuổi và nhà trẻ.

- Trường có giáo viên tham dự hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện, cấp tỉnh đạt giải cao.

- Giáo viên xếp loại tốt chuẩn nghề nghệp GVMN: đạt từ 40-45%

- Giáo viên xếp loại khá chuẩn nghề nghiệp GVMN: đạt từ 55-60%

- 100% CBGVNV được đánh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó HTSXNV: 40-45%, HTTNV: 55-60 %.

- 100% CBQL đạt chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng được xếp loại khá trở lên.

- Trường có đầy đủ các tiêu chí “Trường học xanh - an toàn - thân thiện”.

8. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin

* Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục:

Cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến giáo dục mầm non. Thực hiện tốt quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan đến giáo dục mầm non. Đi sâu quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường.

Phân công rõ nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng năng lực và sở trường phù hợp với vị trí việc làm hiện tại, sắp xếp tinh giản theo hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đồng chí tổ trưởng, có đủ thời gian để kiểm tra và chuẩn bị nội dung các buổi sinh hoạt của tổ.

Đổi mới công tác quản lý hành chính, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện tốt các phần mềm quản lý bán trú, cơ sở dữ liệu ngành... Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, các quy định về quản lý nhân sự, quản lý tài chính, tài sản, quản lý bán trú trong nhà trường. Thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

  Công khai thực đơn tại  vị trí thuận lợi để phụ huynh quan sát và website của nhà trường; giáo viên phải công khai hoạt động trong ngày của trẻ tại phía ngoài của lớp học. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, bàn giao, kiểm kê thiết bị, đồ dùng - đồ chơi cho trẻ, đại diện phụ huynh phải được giám sát từ khâu bàn giao đầu năm, đến khâu kiểm kê cuối năm. Thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách đối với  trẻ thuộc hộ chính sách.

Thực hiện các khoản thu chi học phí, thu chi các khoản thu thỏa thuận theo hướng dẫn số 966/SGDDT-KHTC ngày 13/8/2018 V/v miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin:

Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo "Chương trình đổi số”, Tổ ứng dụng công nghệ thông tin, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục và theo Kế hoạch số 85/KH-PGDĐT ngày 30/5/2022 của Phòng GDĐT Gia Lộc về việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục huyện Gia Lộc năm 2022. Khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành và phần mềm PCGD-XMC.

Hưởng ứng tốt phong trào thi đua "Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” theo kế hoạch số 3125/KH-UBND  ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Gia Lộc về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Gia Lộc; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Gia Lộc về triển khai phong trào thi đua "Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Gia Lộc; Kế hoạch số 190/KH- PGDĐT ngày 12/10/2021 của Phòng GDĐT Gia Lộc về triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong công tác quản lý và dạy học để từng bước chuyển đổi hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên. Tiếp tục thực hiện đồng bộ phân hệ phần mềm Quản lý công tác bán trú và triển khai phân hệ phần mềm Kế hoạch giáo dục trong nhà trường.

Nhà trường xây dựng kho học liệu dùng chung, các công cụ hỗ trợ phù hợp với điều kiện của nhà trường hướng dẫn và giới thiệu các nguồn, kênh thông tin, tài liệu để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Giáo viên tích cực tự bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng về việc ứng dụng công nghệ thông tin, đưa tin bài, xây dựng các vi deo về các hoạt động của lớp trên nhóm zalo, facebook của lớp, của trường. Giáo viên trước khi đăng tin bài phải được sự phê duyệt của Tổ ứng dụng CNTT.

Từng bước xây dựng số hóa các nội dung giáo dục để triển khai các phương tiện trực tuyến trong thời gian trẻ không đến trường do dịch bệnh, thiên tai. Tăng cường ứng dụng phương thức trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên.

9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về giáo dục mầm non

Triển khai tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Bộ GDĐT, ngành và của Tỉnh về việc đổi mới và phát triển giáo dục mầm non. Chỉ đạo đội ngũ thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về GDMN, tôn vinh các tấm gương điển hình, tiêu biểu có nhiều đóng góp phát triển GDMN.

Tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về chương trình GDMN cho CBGVNV, đồng thời tuyên truyền công tác nuôi dạy con theo khoa học tới các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức khác nhau như: Họp phụ huynh, bảng tuyên truyền, các hoạt động ngoại khóa, hội thi, kết quả chăm sóc giáo dục cá nhân trẻ,...nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để chăm lo cho sự phát triển của GDMN.

Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện bảo đảm Quyền trẻ em trong các cơ sở GDMN; thực hiện xây dựng  kế hoạch giáo dục cá nhân, đảm bảo thực hiện giáo dục hòa nhập có chất lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng.

Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tự nguyện tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường với các hình thực đa dạng, thiết thực, hiệu quả như kêu gọi lắp điều hòa các lớp còn lại. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.

          Triển khai, phổ biến và hướng dẫn giáo viên thực hiện nghiêm túc các văn bản như Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019; các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; Phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức, xây dựng video hướng dẫn cha mẹ trẻ nội dung và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ trong thời kỳ trẻ phải nghỉ tại gia đình (phòng chống dịch bệnh, thiên tai…) đảm bảo hiệu quả, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

* Chỉ tiêu:

- Hàng tháng có bài viết phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, mỗi tháng có 2 bài  đăng tải trên Website của trường và phòng GD.

- Trong năm học có 2 bài viết về GDMN của nhà trường, hoặc phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ theo khoa học được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của huyện, phòng, báo, tập chí…

10. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế về GDMN

Thực hiện Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/9/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025

Tích cực nghiên cứu, học hỏi, áp dụng mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới vào GDMN; Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các CSGDMN với các tổ chức quốc tế.

Tăng cường kêu gọi tài trợ để tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục mầm non theo quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Huy động các tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực để phát triển GDMN.

* Chỉ tiêu:

- Tổ chức cho trẻ em mẫu giáo làm quen với tiếng anh.

11. Chỉ tiêu phấn đấu thi đua chung:

- Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Trường: Tập thể Lao động xuất sắc

- Trường đạt: Trường an toàn năm 2022

- Trường đạt cơ quan văn hóa năm 2022

- Trường đạt trường an toàn và an ninh trật tự năm 2022

- Công đoàn vững mạnh

- Cá nhân: 04 danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 24 danh hiệu LĐTT

V. Các biện pháp chính

          1. Đối với công tác tư tưởng chính trị

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư, Nghị định, Kế hoạch về Giáo dục mầm non.

Nâng cao nhận thức cho CBGVNV về ý nghĩa các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tập trung việc giữ gìn và rèn luyện đạo đức, nhân cách nhà giáo, gắn với việc tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Nhà trường phát động phong trào thi đua “Hai tốt” chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022; Phong trào thi đua “Cô mẫu mực duyên dáng, cháu mạnh khỏe lễ phép, phụ huynh tích cực”

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động CBGVNV thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của trường. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

2. Đối với việc rà soát, sắp xếp và phát triển quy mô trường, lớp

Triển khai và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 3292/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về phát triển GDMN giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện quy mô phát triển giáo dục trong nhà trường.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong địa phương để huy động trẻ ra lớp; mỗi CBGVNV là một tuyên truyền viên để vận động tuyên truyền trẻ ra nhóm lớp.

Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa như: Ngày hội ngày lễ, hội thi, thăm quan làng nghề, đình làng, cánh đồng, buổi chào đón năm mới, tiệc Buffet,  tuyên truyền sâu rộng tới các bậc phụ huynh nhằm huy động trẻ ra nhóm lớp.

Chỉ đạo GV thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tạo uy tín, lòng tin để phụ huynh yên tâm  đưa trẻ đến trường (Đặc biệt là cháu nhà trẻ và trẻ 3 tuổi).

3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 T

Tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Triển khai Kế hoạch thực hiện kết luận số 51-KL/TW theo Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 của Bộ GD&ĐT. Tập trung ưu tiên nguồn lực để đảm bảo duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi (PCGDGDMNT). Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra và duy trì kết quả PCGDMNTNT.

Cập nhật đầy đủ, kịp thời số liệu theo quy định vào phần mềm PCGD-XMC, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đảm bảo tính chính xác, hiệu quả.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách trợ cấp đối với trẻ em là con công nhân, người lao động.

4. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục

Quản lí và sử dụng tốt, hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

Tăng cường làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo từ nguyên vật liệu sẵn có phù hợp với văn hóa địa phương; bố trí kinh phí và huy động mọi nguồn lực để mua sắm bổ sung các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị hiện đại. Phát động giáo viên làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu từ thiên nhiên và vật liệu tái chế đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường.

Đầu tư đồ dùng, thiết bị nhà bếp theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Tiếp tục đầu tư, xây dựng môi trường vật chất để thực hiện tốt Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2.

Tiếp tục cải tạo, sửa chữa khu vui chơi phát triển vận động, khu vui chơi trải nghiệm. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng vườn trường, vườn rau của Bé; xây dựng thư viện thân thiện của bé.

Tham mưu với cấp trên xin kinh phí xây dựng vườn cổ tích, trang thiết bị phòng tin học + ngoại ngữ, phòng đa năng đảm bảo các tiêu chí XD trường đạt chuẩn mức độ II vào tháng 3/2023.

     4.2. Xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

Thu thập, lưu trữ hồ sơ sổ sách, rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo hội tụ đầy đủ các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia mức độ II. Phấn đấu đạt trường chuẩn mức độ II và kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3 vào năm học 2022-2023.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

5.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về an toàn trường học; các tiêu chí về an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Bộ tiêu chí của tỉnh Hải Dương. Xây dựng các phương án ứng phó dịch Covid-19, các kịch bản với nhiều tình huống bất thường dự kiến có xảy ra.

Phối hợp với ngành Y tế địa phương thực hiện công tác vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học, đồ dùng, đồ chơi, tuyên truyền tiêm Vác xin phòng bệnh COVID-19.

Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm tại bếp ăn của trường, về phòng cháy và chữa cháy; có giải pháp tích cực để thực hiện tốt các quy định về phòng tránh cháy nổ.

          5.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ của trẻ

Phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì; phối hợp với các cơ sở y tế có đủ điều kiện để tổ chức khám chuyên khoa cho trẻ mầm non.

Nâng cao tỷ lệ, chất lượng bữa ăn bán trú tại trường. Duy trì bữa ăn của trẻ  17.000 đồng/ngày/trẻ. Duy trì 2 bữa sữa/tuần.

Thực hiện đồng bộ phần mềm quản lý công tác bán trú của Công ty Viettec đã được Vụ GDMN thẩm định.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức và năng lực của cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên về công tác y tế trường học, kiến thức về dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực để nâng cao sức khỏe, dự phòng các bệnh không lây nhiễm.

Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ đến các bậc cha mẹ trẻ về chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý giúp trẻ phát triển về thể chất; Phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ suy dinh dưỡng và trẻ thừa cân, béo phì.

5.3. Đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN

Thực hiện nghiêm túc, chất lượng Chương trình GDMN trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tham gia tập huấn và thực hiện tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình đối với CBQL, GV trong nhà trường.

Hướng dẫn giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu, học hỏi, áp dụng các hình thức, phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nhà trường kết hợp với giáo viên xây dựng và phát triển chương trình nhà trường phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả.

Khuyến khíchg, hỗ trợ giáo viên khai thác sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hiệu quả, đúng quy định; ứng dụng các phương tiện kỹ thuật, công nghệ để tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng tương tác với phương châm giáo dục “chơi mà học, học mà chơi”.

Tiếp tục xây dựng “Góc thư viện”, “Thư viện thân thiện”tại 14 nhóm lớp sân trường, góc thư viện dành cho phụ huynh tại sân trường, thực hiện văn hóa đọc trong cộng đồng.

Liên kết với các trung tâm tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi làm quen tiếng anh  theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở GDĐT Hải Dương. Mời giảng viên về tổ chức cho giáo viên cách thiết kế trò chơi, bài giảng trên powerpoint.

          6. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và GV trong nhà trường

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường, nâng cao đạo đức nhà giáo; ý thức nghề nghiệp. Giáo viên cần tích cực tự bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng sư phạm, tích lũy kinh nghiệm, chủ động sáng tạo trong tổ chức các hoạt động.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 – 2025”. 

Thực hiện hiệu quả nội dung theo kế hoạch số 208/KH-BGD&ĐT ngày 09/03/2021 về việc tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ GV, đặc biệt là kỹ năng tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ; kỹ năng thiết kế bài giảng trên powerpoint.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. Thường xuyên tổ chức chuyên đề, hội thảo cấp trường; tham gia tổ chức chuyên đề liên trường. Tổ chức cho Gv tham quan học tập kinh nghiệm trường điểm về GDMN.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với GVMN theo quy định hiện hành.

7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, tiếp cận chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Tham gia phong trào thi đua chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện Gia Lộc.

Nhà trường thành lập Tổ ứng dụng công nghệ thông tin, phân công cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo. Thực hiện nối mạng Internet tới 100% các nhóm lớp và giáo viên trong nhà trường.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, đẩy mạnh việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử phù hợp với nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên. Hỗ trợ giáo viên, cha mẹ trẻ các nguồn, kênh thông tin, tài liệu phục vụ trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tổ chức xây dựng kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung, các vi deo, học liệu số được lãnh đạo nhà trường thẩm định về nội dung, hình thức, chất lượng âm thanh, hình ảnh...Khuyến khích GV chủ động ứng dụng các phương tiện, kĩ thuật, công nghệ dạy học tích cực để tổ chức các hoạt động giáo dục “chơi mà học, học mà chơi”.

Trong năm học bồi dưỡng cho 3/4 số giáo viên của trường biết thiết kế bài dạy trên power point áp dụng vào giảng dạy.

Tăng cường ứng dụng phương thức trực tuyến để hội họp, hội thảo, dự giờ và tổ chức sinh hoạt chuyên môn; bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên.

8. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường với hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các CSGDMN.

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về đổi mới và phát triển GDMN. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về giáo dục mầm non, tôn vinh các tấm gương điển hình, tiêu biểu có nhiều đóng góp phát triển GDMN.

Chủ động trong công tác truyền thông, tập trung truyền thông về vai trò, vị trí của GDMN.

Xây dựng kế hoạch về công tác truyền thông, triển khai thực hiện theo tháng, theo các chủ đề, chuyên mục trong năm học; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng và giáo viên về các nội dung tuyên truyền đối với cha mẹ trẻ về GDMN.

10. Đối với công tác thi đua

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu thi đua, sáng kiến trong năm học từ hội nghị cấp tổ, thông qua Hội nghị CCVC của nhà trường.

         Triển khai đầy đủ tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, công khai qui trình xét chọn các danh hiệu thi đua tới tập thể CBGV.

         Tổ chức tốt phong trào viết, phổ biến, áp dụng sáng kiến.

Ban hành Quy chế làm việc của Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học; quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng có nội dung sát thực được lượng hóa bằng thang điểm 100. Cuối năm học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tự đánh giá xếp loại thi đua của cá nhân. Chỉ đạo các tổ chuyên môn  định kì  họp bình xét thi đua, đánh giá bằng điểm đối với từng cá nhân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch.

         Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường tổ chức bình xét, xếp loại thi đua theo từng tháng. Tuyên dương những tấm gương tốt, nhắc nhở động viên, điều chỉnh những  cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ.

         Hội đồng Thi đua, khen thưởng của đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu cá nhân và tập thể theo tinh thần công khai, dân chủ trên cơ sở đối chiếu với chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm với các kết quả cụ thể đã đạt được.

          VI. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Ban giám hiệu:

Cần cụ thể hóa Kế hoạch năm học của trường thành kế hoạch từng tháng, tuần cho phù hợp với nội dung chăm sóc giáo dục trẻ và quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên  trong trường.

Thường xuyên kiểm tra và tăng cường cơ sở vật chất trong nhà trường đảm bảo đủ điều kiện cho các nhóm lớp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Tham mưu và phối kết hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã cùng các tổ chức đoàn thể, Hội cha mẹ phụ huynh học sinh tạo điều kiện cùng nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường.

2.Đối với các tổ chức đoàn thể, cán bộ, giáo viên nhân viên

Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ được phân công mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường cần bám sát vào Kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch cụ thể của từng tổ, từng nhóm, lớp cho phù hợp với từng độ tuổi và đặc điểm tình hình của nhóm lớp sao cho đạt hiệu quả và nghiêm túc.

Trên đây là Kế hoạch năm, kế hoạch tháng năm học 2022- 2023 của trường Mầm non Gia Khánh. Yêu cầu Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cần bám sát vào kế hoạch để xây dựng cho tổ, nhóm lớp phù hợp với nhà trường và đặc điểm tình hình của nhóm lớp, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao. Nếu trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần phản ánh về nhà trường để kịp thời tháo gỡ cùng thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                    

- PGDĐT (để b/cáo);          

- Đảng uỷ-HĐND-UBND xã Gia Lương (để b/cáo);

- BGH (để thực hiện);

- Các tổ chức đoàn thể; Tổ CM; GV (để thực hiện);

- Lưu: VT.                                                                                         

                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                           Nguyễn Thị Lý

 

PHÊ DUYỆT CỦA PGD&ĐT

 

PHẦN II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A. KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8/2022:

           Dù các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè do Vụ Giáo dục Mầm non; Sở GDĐT Hải Dương; Phòng GDĐT tổ chức n¨m häc 2022-2023.

          Tæng vÖ sinh phßng líp, trang trÝ líp, trồng cây hoa cây cảnh. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Civid-19, dịch sốt xuất huyết.

           Båi d­ìng chuyªn m«n hÌ cho c¸n bé gi¸o viªn t¹i tr­êng, hướng dẫn cách xây dựng KHGD “Lấy trẻ làm trung tâm”

          Xây dựng kế hoạch thu thỏa thuận với cha mẹ trẻ, báo cáo Đảng ủy – HĐND - UBND xã.

          Tæ chøc điều trarµ so¸t trÎ trong ®é tuæi, hoµn thµnh điều tra phæ cËp.

          Bè trÝ ph©n c«ng gi¸o viªn ®øng líp. ChØ ®¹o gi¸o viªn tÝch cùc tuyªn truyÒn vËn ®éng trÎ ra líp.

          ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vµ néi dung tổ chức “Ngày hội đến trường của bé”, Tết trung thu năm 2022.

          Ph¸t ®éng phong trµo lµm ®å dïng ®å ch¬i tự tạo, trang trí nhóm lớp.

          Viết bài tuyên tuyền vận động trẻ ra lớp, ăn bán trú tại trường.

          Dù tæng kÕt n¨m häc 2021-2022 vµ triÓn khai nhiÖm vô n¨m häc 2022-2023 cña ngµnh.

          Giáo viên kiểm tra sức khỏe đầu năm học.

          Họp hội đồng sư phạm giáo viên, nhân viên.

Tháng 9/2022:

           Tổ chức Ngày hội đến trường của bé tại điểm trường Trung tâm và Tết trung thu tại hai điểm trường.

          Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong trường học, trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, trước khi vào lớp sát khuẩn tay và đo thân nhiệt. GV cần quan sát, gần gũi theo dõi sức khỏe trẻ của lớp mình.

 Giáo viên đón trẻ cần thân thiện, dỗ dành trẻ vì có nhiều trẻ mới đến trường. Thực hiện tốt các giải pháp để phòng tránh trẻ thất lạc, trẻ chốn về nhà...

 Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh có con ở độ tuổi 3-4 tuổi và các cháu nhà trẻ ra lớp.

          ChØ ®¹o gi¸o viªn nhãm líp chuẩn bị tốt giáo án, đồ dùng dạy học thùc hiÖn ®óng ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y, rÌn nÒn nÕp trẻ.

           Phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

            Nhà bếp đảm bảo an toàn thực phẩm, ký hîp ®ång thùc phÈm víi c¸c ®¹i lý. Thực hiện quyết toán ăn theo ngày.

           Tæ chøc c©n ®o trÎ vµ theo dâi søc khoÎ trÎ trªn biÓu ®å

           Hoàn thành cập nhật số liệu phổ cập năm 2022.

          Các lớp mẫu giáo cho trẻ tham quan cánh đồng lúa tại địa phương.

           X©y dùng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn hµng th¸ng, n¨m häc.

          Thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng năm học 2022-2023. Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

          Hoàn thành xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng; kế hoạch kiểm tra nội bộ. Triển khai các hội thi bậc học mầm non năm học 2022-2023.

          Kiểm tra đột xuất một số lớp về trang trí lớp, đồ dùng vệ sinh cá nhân trẻ.

          Tổng hợp và báo cáo số liệu đầu năm học 2022-2023.

          Rà soát các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

          Họp hội đồng sư phạm giáo viên, nhân viên; sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tháng 10/2022:

           Tổ chức Hội nghị CBCCVC và người lao động năm học 2022-2023. Thông qua các Kế hoạch, tiêu chí thi đua, các quy chế.

           Tiếp tục huy động trẻ đến trường đặc biệt các cháu nhà trẻ và 3 tuổi, 4 tuổi. Hoàn thành hồ sơ sổ sách nhà trường, nhóm lớp.

           Kết hợp với Phòng khám của bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ.

           Các lớp tổ chức cho trẻ tham quan cánh đồng lúa tại địa phương.

           Tiếp tục cải tạo vườn trường để các lớp tổ chức cho trẻ trồng rau tại vườn trường. Các lớp bổ sung sách, tranh ảnh, truyện góc thư viện của bé.

           Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề theo kế hoạch.

           Kiểm tra chuyên đề diện rộng về hồ sơ sổ sách của lớp, cá nhân giáo viên.

          Kết hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức tọa đàm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành các quy định của Đảng, của Nhà nước, nâng cao đạo đức nghề nghiệp nhân ngày Phụ nữ Việt nam 20/10/2022.

          Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường, kết hợp thi “Đồ dùng đồ chơi tự tạo”.

           Dự mô hình điểm về trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại trường Mầm non Thống Nhất.

          Họp hội đồng sư phạm giáo viên, nhân viên; sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tháng 11/2022:

          Thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, tham gia hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện khối 3-4 tuổi và 4-5 tuổi.

          Các lớp mẫu giáo cho trẻ tham quan cánh đồng rau của bác nông dân.

          Chỉ đạo các lớp thực hiện lồng ghép tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường vào các hoạt động giáo dục trẻ.

         Các tổ thảo luận nâng cao chất lượng thực hiện chương trình. Thường xuyên đưa trò chơi dân gian, bài hát dân ca vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

          Dự giờ và kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo kế hoạch.

         Tuyên truyền tới phụ huynh về cách phòng tránh bỏng, điện giật. Kiểm tra các lớp về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.

          Tuyên truyền công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Gửi báo cáo và hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

          Tổ chức mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.

         Chuẩn bị các điều kiện, nội dung và tự kiểm tra cơ quan đơn vị đạt  chuẩn văn hóa năm 2022.

         Tiếp tục cải tạo vườn trường để các lớp tổ chức cho trẻ trồng rau, cây hoa tại vườn trường.

         Họp hội đồng sư phạm giáo viên, nhân viên; sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tháng 12/2022:

           Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề theo kế hoạch.

          Tổ chức thực hiện chuyên đề chuyên sâu “Nâng cao chất lượng cho trẻ khám phá khoa học theo tinh thần lấy trẻ làm trung tâm”.

          Tham gia hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh khối 4-5 tuổi (nếu có).

          Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy và quy chế chuyên môn. Cử giáo viên dự học tập kinh nghiệm hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

          Các lớp mẫu giáo tổ chức cho trẻ tham quan các cửa hàng, xưởng đóng đồ gỗ, nơi sửa chữa xe đạp, xe máy ở địa phương.

          Tổ chức cân đo và theo dõi sức khỏe trẻ trên biểu đồ tăng trưởng.

           Dự  mô hình điểm giáo dục tiên tiến vào áp dụng trong chương trình GD tại trường MN Thị trấn Gia Lộc.

           Tiếp tục thực hiện xây dựng thư viện thân thiện tại trường.

           Họp hội đồng nhà trường, sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tháng 01/2023:

           Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp.

           Các lớp mẫu giáo cho trẻ tham quan nơi làm việc của Đảng ủy – UBND, các ban ngành xã Gia Khánh.

          Triển khai cán bộ, giáo viên, nhân viên viết đề cương SK.

          Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động học, hoạt động vui chơi hàng ngày của trẻ.

          Viết bài tuyên truyền về công tác xây dựng trường học an toàn phòng tránh ngộ độc thực phẩm và tai nạn giao thông trong dịp Tết cổ truyền.

          Tổ chức hoạt động trải nghiệm gói bánh trưng, bánh giày cho trẻ tại hai điểm trường. Kêu gọi người con quê hương công tác trong và ngoài tỉnh, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để mua sắm trang thiết bị nhóm lớp.

          Các lớp thực hiện tốt nhiệm vụ trước trong và sau Tết Nguyên đán. Tổ chức trồng cây mùa xuân tại hai điểm trường.

          Tham mưu với các cấp các ngành mua sắm bổ sung trang thiết bị phòng âm nhạc, phòng ngoại ngữ + tin học, phòng đa năng.

           Phân công CBGVNV trực tết nghiêm túc, đảm bảo an ninh không để mất tài sản đồ chơi của trường của lớp.

          Báo cáo sơ kết học kỳ I. Xếp loại thi đua CBGVNV học kỳ I. Tổ chức sơ kết học kỳ I, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ học kỳ II.

          Họp hội đồng sư phạm giáo viên, nhân viên; sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tháng 02/2023:

          Triển khai giáo viên viết SK, tổ chuyên môn, nhà trường thành lập Hội đồng rà soát SK.

          Kết hợp với Trạm y tế xã truyền thông về chăm sóc sức khỏe trẻ.

           Phát động phong trào thi đua sáng tác, sưu tầm thơ ca rèn trẻ phát âm chuẩn L,N.

           Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Tổ chức chuyên đề nghiên cứu bài giảng lĩnh vực phát triển nhận thức (môn toán).

          Chỉ đạo các lớp kiểm tra đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp phát hiện nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ.

          Tham gia hội thi Bé với an toàn giao thông cấp huyện.

          Họp hội đồng sư phạm giáo viên, nhân viên; sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tháng 03/2023:

          Phát động phong trào thi đua Phụ nữ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và mỗi đoàn viên thanh niên làm một việc tốt.

          Kết hợp với Công đoàn trường tổ chức các hoạt động nhân ngày 8/3 và Đoàn thanh niên nhân ngày 26/3/2020.

           Các lớp tổ chức ngày hội 8/3 cho trẻ theo kịch bản lễ hội trường mầm non và ngày hội ẩm thực Việt cho Bé.

          Nhà trường tự đối chiếu kiểm tra các tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi. Tiếp tục chỉ đạo các nhóm lớp tạo các góc, các khu trải nhiệm tại nhóm lớp và trên sân trường.

           Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huy động trẻ ra lớp. 

          Tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non như phòng chống bỏng, đuối nước, chăm sóc sức khỏe khi trẻ bị sốt, say nắng...

          Các lớp mẫu giáo tổ chức cho trẻ tham quan cửa hàng bán hàng hóa, chợ quê tại địa phương.

          Chuẩn bị các điều kiện, nội dung đón đoàn đánh giá ngoài và công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

          Họp hội đồng sư phạm giáo viên, nhân viên; sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tháng 04/2023:

           Đón đoàn đánh giá ngoài và công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

           Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

           Hướng dẫn các lớp mẫu giáo 5 tuổi ôn tập chương trình đã học vào buổi chiều và mọi lúc mọi nơi.

           Nhà trường tự rà soát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện “Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và bạo lực học đường.

          Các lớp mẫu giáo tổ chức cho trẻ tham quan nhà văn hóa thôn.

          Chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung tổ chức đánh giá trẻ mẫu giáo 5 tuổi theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

          Thực hiện mô hình điểm của huyện về “xây dựng thư viện thân thiện” tại  trường Mầm non Gia khánh.

          Họp hội đồng sư phạm giáo viên, nhân viên; sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tháng 05/2023:

          Tổ chức đánh giá trẻ mẫu giáo 5 tuổi theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5-6 tuổi. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đánh giá chất lượng trẻ 3 -4 tuổi và 4 – 5 tuổi.

          Các nhóm lớp tiếp tục thực hiện chương trình, nâng cao chất lượng các hoạt động, hoàn thành chương trình.

          Kiểm tra bếp ăn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh cách phòng chống đuối nước cho trẻ em.

          Các lớp mẫu giáo bồi dưỡng văn nghệ cho trẻ để chuẩn bị tốt cho ngày tổng kết năm học, Quốc tế Thiếu nhi.

          Các lớp tổ chức cho trẻ vui liên hoan văn nghệ ngày sinh nhật Bác Hồ.

          Các lớp 5 tuổi cho trẻ tham quan trường Tiểu học Gia Khánh, các lớp mẫu giáo 3 -4 và 4 – 5 tuổi cho trẻ tham quan di tích lịch sử địa phương.

          Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng, đánh giá Giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Xếp loại công chức, viên chức cuối năm học. Bình bầu thi đua cuối năm học.

           Nhà trường tự chấm điểm theo tiêu chí thi đua, thống kê số liệu báo cáo tổng kết năm học.

        Tổ chức tổng kết năm học và cho trẻ và CBGVNV và ngày Quốc tế thiếu nhi tại hai điểm trường.

        Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2023. Lập danh sách phụ huynh đăng ký gửi trẻ trong hè.

        Họp hội đồng sư phạm giáo viên, nhân viên; sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tháng 06/2023:

           Xây dựng kế hoạch chuẩn bị năm học 2023-2024.

           Ban giám hiệu kiểm tra đột xuất các lớp trong hè.

           Phân công Ban giám hiệu trực hè và bố trí nhóm lớp, giáo viên dạy thêm hè năm 2023.

          Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới.

Tháng 07/2023:

          Tham gia tập huấn chuyên môn hè 2023 do các cấp tổ chức.

          Kiểm kê đồ dùng dạy học, đồ chơi, đăng ký tài liệu, sách vở, đồ dùng đồ chơi năm học 2023-2024.

          Duy trì sĩ số trẻ ra lớp và các hoạt động ôn tập, hoạt động vui chơi; đảm bảo an toàn cho trẻ.

          Kiểm tra các lớp tổ chức các hoạt động trong hè.

          Xây dựng kế hoạch tuyển sinh  năm học 2023-2024.

          Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới.

 

 

       

                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                            Nguyễn Thị Lý

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập