UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,373,125 (Hôm nay: 958 online: 61) Toàn huyện: 167,772,435 (Hôm nay: 2,592 online: 321) Đăng nhập

DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3

THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

I/ TẦM QUAN TRỌNG

Nghị quyết Hội nghị TW VIII khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: ''Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học, khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ hội để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, thực tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học''. Chính vì vậy mà dạy học môn tự nhiên và xã hội theo phương pháp dạy học tích cực có vai trò vô cùng quan trọng vì nó giúp học sinh hình thành và phát triển tình yêu con người, thiên nhiên, đó là bộ môn đặt nền móng ban đầu cho việc giáo dục về KHTN và KHXH, nhấn mạnh những quan điểm liên qua đến vai trò của con người, là cầu nối giữa Tự nhiên và Xã hội. Dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 theo phương pháp hướng mở rộng và nâng cao đặc biệt là ở đối tượng học sinh lớp 3 các em sẽ được tham gia vào quá trình học tập bằng cách được thầy cô giúp các em biết đặt câu hỏi, tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục học tốt các môn học tương ứng ở các lớp trên hoặc bước vào cuộc sống lao động.

II/ THỰC TRẠNG CHUNG

Môn Tự nhiên và Xã hội được chính thức đưa vào dạy đại trà ở Tiểu học. Đây là môn học được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển từ dạy các môn học khác. Chương trình được xây dựng theo quan điểm tích hợp, cấu trúc thành 3 chủ đề lớn: con người và sức khỏe, xã hội, tự nhiên. Chương trình được cấu trúc đồng tâm được mở rộng và nâng cao dần qua các lớp, cấu trúc linh hoạt, mềm dẻo, thực tiễn, thiết thực, tạo điều kiện cho giáo viên có thể vận dụng phương pháp mới và quá trình dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.

Đa số giáo viên dạy môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học đã được tiếp cận và thực hiện đổi mới phương pháp dạy môn học ở trên lớp.

Mặt khác, môn Tự nhiên và Xã hội là môn học về thiên nhiên, con người và xã hội gần gũi xung quanh do đó, giáo viên có thể khai thác vốn sống của học sinh ở các mức độ khác nhau giúp các em tham gia vào bài học và từng bước áp dụng được những kiến thức đã học vào cuộc sống. Giáo viên có thể khai thác điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương để tổ chức cho học sinh ở mọi vùng miền của đất nước được học tập thông qua chính cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng của mình.

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội là chương trình mở, cho phrps giáo viên được lựa chọn đối tượng học tập sẵn có ở địa phương để dạy học nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chương trình. Ngoài ra, chương trình mở còn cho phép giáo viên có thể thay đổi thứ tực các chủ đề học tập, đặt ra các tiêu đề bài học trong mỗi chủ đề, xác định thời gian và điều chỉnh thời lượng học tập cho mỗi chủ đề cho phù hợp với thực tế địa phương, điều kiện cơ sở vật chất, thies bị của nhà trường.

III/ THỰC TRẠNG TẠI ĐƠN VỊ

Việc đổi mới áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào thực tiễn dạy học là phát huy tích cực độc lập, tự giác, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập.

Từ thực tế giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội ở trưởng Tiểu học Đồng Quang, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung sách giáo khoa và phương pháp, hình thức dạy học để tìm ra những biện pháp tối ưu nhất để nâng cao chất lượng dạy và học. Chính vì vậy, khi dạy học môn Tự nhiên và Xã hội theo phương pháp dạy học tích cực giáo viên và học sinh đã gặp phải những khó khăn và thuận lợi sau:

1.     Thuận lợi:

* Giáo viên:

·        Với chương trình Tự nhiên và Xã hội, giáo viên được hướng dẫn cách xây dựng thiết kế bài học theo hướng mới có phân chia từng hoạt động cụ thể, rõ ràng, có chỉ dẫn các phương pháp theo từng chỉ đề.

·        Giáo viên được tham dự các chuyên đề dạy học mới của Phòng Giáo dục, nhà trường tổ chức.

·        Nội dung môn học được xây dựng theo hướng tích cực phù hợp với đặc điểm của học sinh.

* Học sinh:

·        Học sinh luôn say mê học hỏi, tìm tòi để hiểu về thế giới Tự nhiên, Xã hội và thế giới con người xung quanh các em với những câu hỏi: Tại sao lại thể? Đó là ai? Như thế nào? Vì sao?

2.  Khó khăn:

* Giáo viên:

·        Trong trường Tiểu học của chúng ta hiện nay, một số giáo viên chưa xác định đúng tầm quan trọng của môn Tự nhiên và Xã hội.

·        Giáo viên còn thiếu kinh nghiệm bới cách tổ chức hoạt động tích cực cho trò lĩnh hội kiến thức. Hoặc có tổ chức thì còn lúng túng, mất thời gian, qua loa.

·        Một số giáo viên chúng ta cong chưa coi trọng đồ dùng dạy học của bộ môn hoặc ngại dùng, có chuẩn bị song thao tác còn vụng về, lúng túng. Do vậy khiến các em không thích thú với môn học, hiệu quả giờ học không cao.

·        Sự hiểu biết của giáo viên còn hạn chế, ít cập nhật thông tin về sự phát triển của khoa học kĩ thuật.

* Học sinh:

·        Một số học sinh còn thiếu vốn hiểu biết về cuộc sống xã hội, các hiện tượng tự nhiên.

·        Các diễn đạt còn kém, lúng túng khi tham gia các hoạt động như thảo luận nhóm, trò chơi, trình bài làm.

·        Học sinh chưa tích cực, chủ động trong việc học: moi chuẩn bị cho tiết học phụ thuộc vào thầy cô, cha mẹ.

Chính vì vậy dạy học theo phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh là vấn đề cần thiết để giáo viên bắt nhịp với việc đổi mới chung của ngành Giáo dục và cũng chính là để học sinh chủ động trong học tập có phương pháp tự chiếm lĩnh, tự tìm kiếm kiến thức mới trở thành người năng động, sáng tạo

IV/ CÁC GIẢI PHÁP

Dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 theo phương pháp dạy học tích cực, giáo viên cần cho học sinh tham gia vào những hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa để tìm kiếm câu trả lời:

- Tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi điều tra, khám phá: hướng dẫn học sinh thể hiện việc học tập của cá nhân và thông qua các sản phẩm học tập, khuyến khích học sinh vận dụng được những điều đã học vào đời sống. Vì vậy khi dạy môn Tự nhiên và Xã hội, giáo viên cần sử dụng một số hình thức dạy học sau:

a/ Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh

Trong phương pháp dạy học tích cực người học - đối tượng của hoạt động “dạy” đồng thời là chủ thể của hoạt động “học” được cuống hút vào các hoạt động học tập là do giáo viên tổ chức và chủ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thuh động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt.

b/ Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học

Giáo viên phải quan tâm dạy cho học sinh phương pháp học ngay từ bậc Tiểu học. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho học sinh lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội.

c/ Tăng cường học tập có thể phối hợp với học tập hợp tác

Trong một lớp học mà trình độ kiến thức tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực , giáo viên phải phân hóa về cường độ, tiến độ thông qua thảo luận, tranh luận tong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, qua đó người học được nâng mình lên trình độ mới. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả tong học tập, nhất là những lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn. Trong học tập hợp tác theo nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại, tính cách, năng lực thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ.

d/ Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò

Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trog mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy.

Việc kiểm tra, đánh giá không thể dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, lặp lại các kĩ năng đã học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo trong việc giải quyết những tình huống thực thế.

Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực, giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức , giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Giáo viên phải có tình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề mới có thể tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của giáo viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập