UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,373,105 (Hôm nay: 942 online: 45) Toàn huyện: 167,772,435 (Hôm nay: 2,586 online: 323) Đăng nhập

THƯ VIỆN

TR­ƯỜNG TH TRÙNG KHÁNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trùng Khánh, ngày 3 tháng 2  năm 2020

 

                                                          GIỚI THIỆU SÁCH

KỈ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 (3/2/1930 - 3/2/2020)

CUỐN "HỒ CHÍ MINH - KHÍ PHÁCH CỦA LỊCH SỬ"

(TKC-0125)

          Kính thưa các thầy cô!

          Để các thế hệ hôm nay và mai sau sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Mà cuộc đời và sự nghiệp của Người gắn liền với cả một giai đoạn lịch sử của Đảng và dân tộc ta. Kỉ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay thư viện trường TH Trùng Khánh trân trọng giới thiệu tới thầy cô cuốn sách: "Hồ Chí Minh - Khí phách của lịch sử", do nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2007.

          Đây là cuốn sách có ý nghĩa chính trị tốt, rất bổ ích cho thế hệ trẻ và cho tất cả chúng ta, những người đang làm chủ vận mệnh của đất nước Việt Nam hôm nay. Khí phách của tư tưởng Hồ Chí Minh là khí phách hào hùng của một dân tộc được minh chứng qua từng giai đoạn lịch sử.

          NỘI DUNG CUỐN SÁCH GỒM:

PHẦN I: BIÊN NIÊN TIỂU SỬ HỒ CHÍ MINH
* Tóm tắt tiểu sử Hồ Chí Minh
* Biên niên tiểu sử Hồ Chí Minh
PHẦN II: NGHIÊN CỨU VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Phần thứ nhất: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁ      T TRIỂN VÀ NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chương I: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Thời kỳ thơ ấu trước lúc ra đi tìm đường cứu nước (1890-1911)
2. Thời kỳ khảo sát, tìm tòi và đến với chủ nghĩa Lênin (1911-1920)
3. Thời kỳ hoạt động ở Đảng Cộng sản Pháp, ở quốc tế cộng sản chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1921-1930)
4. Thời kỳ Nguyễn Ái Quốc gặp những thử thách gay go và kiên trì giữ vững quan điểm tư tưởng của mình (1931-1940)
5. Thời kỳ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1941-1969)
Chương II: Nguồn gốc tư tưởng HCM
* Về nguồn gốc lý luận - tư tưởng
* Nhân cách và phẩm chất của HCM
Phần thứ hai: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chương I: Tư tưởng HCM những luận điểm sáng tạo lớn
Chương II: Tư tưởng HCM về con đường cách mạng Việt Nam- những vấn đề chiến lược và sách lược
Chương III: Tư tưởng quân sự HCM 
Chương IV: Một số bài viết của tác giả trong nước về Tư tưởng HCM
Phần thứ ba:
Chương I: Quan niệm về nhà nước pháp quyền dân chủ nhân dân ở Việt Nam

Chương II: Sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật trong quan niệm về nhà nước pháp quyền kiểu mới ở nước ta

Phần bốn:

Thư và trả lời phỏng vấn

          Sách có trong thư viện nhà trường, xin mời thầy cô tìm đọc.

          Cuối cùng xin chúc thầy cô thành công trên bục giảng và ngày càng say mê đọc sách.

          Xin mời thầy cô cùng tìm đọc!

 

                         Người viết bài

 

 

 

 

                         Đoàn Thị Hà

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập