UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,995,310 (Hôm nay: 153 online: 19) Toàn huyện: 168,853,483 (Hôm nay: 245 online: 149) Đăng nhập

         Thực hiện công văn số 1238/SGDĐT-GDTrH ngày 14/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2015 - 2016, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc đã tổ chức thành công Hội thi tiếng Anh trên Internet cấp Tiểu học huyện Gia Lộc năm học 2015 - 2016:

          1. Công tác chuẩn bị

          1.1. Công tác tuyên truyền

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kĩ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở GDĐT Hải Dương và thông tin trên trang Website: www.ioe.vn về cuộc thi.

- Triển khai các văn bản hướng dẫn về cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2015 - 2016 tới các trường tiểu học trong toàn huyện.

          1.2. Về đối tượng dự thi

- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thi cấp huyện đúng theo công văn hướng dẫn của Ban tổ chức. Đối tượng là các em học sinh lớp 3; 4; 5.

          1.3. Chuẩn bị về cơ sở vật chất

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kì thi cấp huyện: Chia các cụm thi, chỉ đạo trang trí, khánh tiết, công tác bảo vệ, phục vụ; cử GV Tin học hỗ trợ CNTT trong phòng thi (các máy tính nối mạng, mỗi máy được cài đặt đầy đủ trình duyệt Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player, đầy đủ hệ thống âm thanh). Trong quá trình tổ chức không gặp trục trặc gì về vấn đề kĩ thuật.

          2. Tổ chức thực hiện

- Thành lập Ban tổ chức, hội đồng coi thi, tổ phục vụ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp huyện, họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Trong buổi sáng ngày 16 tháng 01 năm 2016, Ban tổ chức đã tổ chức cho học sinh dự thi cấp huyện theo khung giờ, đúng thể lệ quy định. Cuộc thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, học sinh tham gia đầy hào hứng, sôi nổi.

          3. Kết quả (có danh sách kèm theo)

          * Năm học 2014-2015 (để đối chiếu)

Khối lớp

Số HS đăng ký

Số HS vắng mặt

Đủ ĐK dự thi

KQ trên

1000 điểm

KQ dưới 1000 điểm

Ghi chú

SL

%

SL

%

3

102

01

100

67

67

33

33

Điểm cao nhất: 1800

4

70

0

70

32

45,7

38

54,3

Điểm cao nhất: 1710

5

22

0

22

18

81,8

4

18,2

Điểm cao nhất: 1690

TS

194

01

192

117

60,9

75

39,1

 

          * Năm học 2015-2016

Khối lớp

Số HS đăng ký

Số HS vắng mặt

Số HS đủ ĐK dự thi

KQ 1000 điểm trở lên

KQ dưới 1000 điểm

Ghi chú

SL

%

SL

%

3

148

01

147

145

98,6

02

1,4

Điểm cao nhất: 1900

4

133

0

133

118

88,7

15

11,3

Điểm cao nhất: 1940

5

68

0

68

63

92,6

5

7,4

Điểm cao nhất: 1960

Cộng

349

01

348

326

93,7

22

6,3

 

          * Các trường hợp bất thường (căn cứ vào Biên bản các cụm thi): không có.

         Theo quy định của Sở GD&ĐT, năm học này sẽ chọn HS lớp 5 có điểm thi cấp huyện đạt từ 1790 điểm trở lên để dự thi cấp tỉnh (vào 27/02/2016), như vậy Gia Lộc sẽ có 36 thí sinh lớp 5 dự thi cấp Tỉnh, tăng 26 em so với năm học trước.

STT Họ và tên Ngày sinh Trường Tiểu học Lớp ID Kết quả thi cấp Huyện Ghi chú 
Thời gian Điểm thi
1 Trịnh Phú Quỳnh 14/01/2005 Thị trấn Gia Lộc 5A 1226781596 18 phút 18 giây 1960  
2 Tăng Thị Yến Vi 26/10/2005 Thị trấn Gia Lộc 5A 1227206208 12 phút 49 giây 1950  
3 Vũ Thị Nhung 03/12/2006 Trùng Khánh 5A 1222761089 19 phút 48 giây 1950  
4 Đỗ Phương Thảo 13/08/2005 Thị trấn Gia Lộc 5A 1226781944 18 phút 38 giây 1950  
5 Bùi Thị Quỳnh Trang 27/06/2005 Thị trấn Gia Lộc 5G 1227206910 19 phút 18 giây 1940  
6 Vũ Thị Thu Ngân 20/08/2006 Thống Kênh 4B 1226425374 20 phút 26 giây 1930  
7 Đoàn Hải Nam 22/07/2005 Thị trấn Gia Lộc 5A 1227312657 13 phút 30 giây 1920  
8 Đoàn Trọng Thái 03/12/2005 Gia Hòa 5C 1228193595 16 phút 29 giây 1920  
9 Trương Thị Tú Linh 04/07/2005 Thị trấn Gia Lộc 5A 1227206671 14 phút 57 giây 1910  
10 Nguyễn Đức Ân 08/03/2005 Gia Xuyên 5C 1224474686 15 phút 19 giây 1910  
11 Nguyễn Thị Như Nguyệt 27/09/2005 Thị trấn Gia Lộc 5A 1227207254 18 phút 39 giây 1910  
12 Nguyễn Phương Anh 08/09/2005 Thị trấn Gia Lộc 5B 1227207015 23 phút 15 giây 1910  
13 Trần Thu Trang 29/07/2005 Thị trấn Gia Lộc 5A 1227207371 23 phút 17 giây 1910  
14 Phạm Ngọc Huyền 02/08/2005 Quang Minh 5C 1227913695 18 phút 00 giây 1900  
15 Vũ Lâm Hoàng 03/11/2005 Thống Kênh 5A 1226423506 20 phút 36 giây 1900  
16 Đoàn Ngọc Bảo 18/12/2005 Gia Hòa 5C 1228193789 16 phút 34 giây 1890  
17 Phạm Quảng Đại 13/02/2005 Gia Hòa 5C 1228193640 17 phút 59 giây 1890  
18 Nguyễn Bá Long 03/01/2005 Thống Kênh 5C 1226424602 20 phút 43 giây 1890  
19 Lê Thị Diệu Hương 22/08/2006 Trùng Khánh 5A 1222761450 21 phút 36 giây 1890  
20 Nguyễn Trà My 25/06/2005 Thị trấn Gia Lộc 5A 1226834352 20 phút 15 giây 1870  
21 Nguyễn Thị Như Quỳnh 04/06/2005 Thị trấn Gia Lộc 5A 1227206569 22 phút 52 giây 1870  
22 Đoàn Thị Thanh Thủy 18/5/2005 Liên Hồng 5A 1219303489 26 phút 21 giây 1870  
23 Vũ Như Quỳnh 01/11/2005 Liên Hồng 5A 1221903972 25 phút 59 giây 1860  
24 Vũ Xuân Kỳ 31/12/2005 Gia Xuyên 5A 1218617083 18 phút 00 giây 1850  
25 Nguyễn Danh Nam 22/07/2005 Thị trấn Gia Lộc 5C 1227206445 23 phút 11 giây 1830  
26 Nguyễn Đăng Khoa 11/08/2005 Toàn Thắng 5A 1224486241 28 phút 58 giây 1820  
27 Phạm Yến Nhi 31/10/2005 Thị trấn Gia Lộc 5B 1226834790 19 phút 03 giây 1810  
28 Trần Thanh Phương 27/4/2005 Gia Tân 5A 1227005161 20 phút 41 giây 1810  
29 Phạm Thị Minh Khuê 26/2/2005 Hoàng Diệu 5A 1223941154 22 phút 22 giây 1810  
30 Trịnh Hải Yến 17/8/2005 Hoàng Diệu 5A 1221766620 23 phút 08 giây 1800  
31 Nguyễn Văn Việt 01/11/2005 Hoàng Diệu 5A 1228330467 23 phút 17 giây 1800  
32 Phạm Quỳnh Trang 19/03/2005 Liên Hồng 5A  1217931762 25 phút 54 giây 1800  
33 Lê Kiên Cường 16/08/2005 Thị trấn Gia Lộc 5A 1226834523 27 phút 12 giây 1800  
34 Bùi Ngọc Linh 03/04/2005 Thị trấn Gia Lộc 5A 1227312396 18 phút 16 giây 1790  
35 Cao Ngọc Quỳnh Trang 10/03/2005 Thị trấn Gia Lộc 5A 1226834053 20 phút 06 giây 1790  
36 Phạm Đức Vũ 12/08/2005 Thống Kênh 5A 1226424334 21 phút 19 giây 1790  

          PGD&ĐT đề nghị các nhà trường, các bậc PHHS và nhất là các em HS tiếp tục ôn luyện để dự thi các cấp./. 

                                                                                                     (Đoàn Thanh Bình- PGD)

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập