UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,995,374 (Hôm nay: 190 online: 30) Toàn huyện: 168,853,494 (Hôm nay: 233 online: 146) Đăng nhập

Thực hiện hướng dẫn số 01/LN-LĐLĐ-PGDĐT Gia Lộc, ngày 18 tháng 9 năm 2020 về việc tổ chức hội nghị công chức, viên chức và xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2020-2021.

          Ngày 10/10/2020 Trường mầm non Tân Tiến tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Đây là một hoạt động tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi CB, CC, VC và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Thông qua hội nghị phát động CB, GV, NV tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Ngành, trường và địa phương phát động. Hội nghị tiến hành đảm bảo công khai, dân chủ, quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện dân chủ của nhà trường. Thể hiện ý chí nguyện vọng và thống nhất đầy đủ được triển khai trong năm học, làm căn cứ để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

          Về dự và chúc mừng hội nghị có ông Lê Văn Dũng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Ông Vũ Văn Đẳng chủ tịch hội Nông dân xã, cùng các ông bà đại diện ban phụ huynh học sinh của trường.

          Hội nghị nhất trí cao với bản báo cáo của đoàn Chủ tịch, thảo luận thống nhất và cam kết thực hiện các chỉ tiêu lớn trong năm học. Bầu ban thanh tra nhận dân nhiệm kỳ 2020- 2022.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động diễn ra hội nghị.

Người thực hiện: Nguyễn Trà Ly

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập